Socialinės (gerovės) valstybės modelio raida ir įtaka socialinei apsaugai Prancūzijoje
Straipsniai
Gabrielė Taminskaitė
Vilnius University
Publikuota 2019-02-20
https://doi.org/10.15388/Teise.2019.111.9
PDF
HTML

Reikšminiai žodžiai

socialinė (gerovės) valstybė
socialinė apsauga
socialinis solidarumas
Prancūzijos teisinė sistema

Kaip cituoti

Taminskaitė G. (2019) „Socialinės (gerovės) valstybės modelio raida ir įtaka socialinei apsaugai Prancūzijoje“, Teisė, 1110, p. 158-177. doi: 10.15388/Teise.2019.111.9.

Santrauka

[straipsnis ir santrauka lietuvių kalba; santrauka anglų kalba]

Straipsnyje nagrinėjamos Prancūzijos socialinės (gerovės) valstybės susiformavimo prielaidos nuo Didžiosios Prancūzijos revoliucijos (1798 m.) ir jos raida iki šiuolaikinio socialinės (gerovės) valstybės modelio, taip pat Prancūzijos socialinės (gerovės) valstybės modelio įtaka socialinės apsaugos teisių garantijoms ir teisiniam reguliavimui Prancūzijos Respub­likoje. Taip pat aptariama gerovės (socialinės) valstybės teorinė samprata, analizuojama šiuolaikinės gerovės valstybės Prancūzijoje koncepcija ir nagrinėjamos konkrečios socialinės apsaugos teisių garantijos, atsiradusios iš socialinės (gerovės) valstybės koncepcijos. Be to, pateikiamos išvados, susijusios su socialinės (gerovės) valstybės raidos etapų klasifikavimu bei socialinės apsaugos pagrindinių principų (tokių kaip socialinis solidarumas) įtvirtinimu Prancūzijos teisės sistemoje.

PDF
HTML
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.