Mažieji palydovai: nacionalinio reguliavimo problemos
Straipsniai
Asta Tūbaitė-Stalauskienė
Court of Justice of the European Union
Publikuota 2019-02-20
https://doi.org/10.15388/Teise.2019.111.11
PDF
HTML

Reikšminiai žodžiai

tarptautinė kosmoso teisė
nacionalinė kosmoso teisė
mažieji palydovai
nacionalinis kosmoso objektų registras

Kaip cituoti

Tūbaitė-Stalauskienė A. (2019) „Mažieji palydovai: nacionalinio reguliavimo problemos“, Teisė, 1110, p. 190-204. doi: 10.15388/Teise.2019.111.11.

Santrauka

[straipsnis ir santrauka anglų kalba, santrauka lietuvių kalba]

Šiame straipsnyje analizuojamas veiklos kosmose, o ypač veiklos, susijusios su mažaisiais palydovais, reglamentavimas. Jo tikslas yra išanalizuoti tarptautinius teisės aktus šioje srityje ir aptarti galimą veiklos kosmose reglamentavimą Lietuvoje. Straipsnis suskirstytas į du skyrius. Pirmame skyriuje pateikiama glausta atitinkamų tarptautinės teisės aktų apžvalga ir aptariami svarbiausi aspektai, susiję su veiklos kosmose autorizavimu, registracija, atsakomybe už kosmoso objektų sukeltą žalą, mažųjų palydovų veiklos draudimu ir kosmoso taršos mažinimu. Antrame skyriuje analizuojamas veiklos kosmose reglamentavimo Lietuvoje poreikis ir klausimai, į kuriuos derėtų atsižvelgti siekiant užtikrinti nacionalinio reg­lamentavimo ir mažųjų palydovų veiklos skatinimo pusiausvyrą. Be to, jame pateikiamas Lietuvos Respublikos įstatymo dėl nacionalinės veiklos kosmose skatinimo ir nacionalinio kosmoso objektų registro įsteigimo projektas.

PDF
HTML
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.