Išimties pagal SESV 346 straipsnį reglamentavimo tam tikrose ES valstybėse narėse ypatumai
Straipsniai
Vilius Kuzminskas
Vilnius University, Lithuania
Publikuota 2019-12-20
https://doi.org/10.15388/Teise.2019.113.7
PDF
HTML

Reikšminiai žodžiai

viešieji pirkimai
gynyba ir saugumas
SESV 346 straipsnis
direktyva 2009/81

Kaip cituoti

Kuzminskas V. (2019) „Išimties pagal SESV 346 straipsnį reglamentavimo tam tikrose ES valstybėse narėse ypatumai“, Teisė, 1130, p. 123-138. doi: 10.15388/Teise.2019.113.7.

Santrauka

Straipsnyje nagrinėjamas Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 346 straipsnio 1 dalies a ir b punktuose įtvirtintų išimčių taikymo teisinis reglamentavimas tam tikrose ES valstybėse narėse ir vertinama šio teisinio reglamentavimo atitiktis viešųjų pirkimų gynybos ir saugumo srityje doktrinoje vyraujančioms nuostatoms ir ESTT formuojamai praktikai.

PDF
HTML
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.