Lietuvos individualaus konstitucinio skundo modelio privalumai ir trūkumai
Straipsniai
Dovilė Pūraitė-Andrikienė
Vilnius University, Lithuania
Publikuota 2020-04-05
https://doi.org/10.15388/Teise.2020.114.3
PDF
HTML

Reikšminiai žodžiai

individual constitutional complaint
Constitutional Court
constitutional justice model individualus konstitucinis skundas
Konstitucinis Teismas
konstitucinės justicijos modelis

Kaip cituoti

Pūraitė-Andrikienė, D. (tran.) (2020) “Lietuvos individualaus konstitucinio skundo modelio privalumai ir trūkumai”, Teisė, 114, pp. 49–70. doi:10.15388/Teise.2020.114.3.

Santrauka

Straipsnyje nagrinėjami pagrindiniai Lietuvos Respublikos Konstitucijoje ir ordinarinės teisės aktuose įtvirtinti konstitucinio skundo modelio elementai: individualaus konstitucinio skundo objektai; subjektai, turintys teisę kreiptis su individualiu konstituciniu skundu, ir individualių konstitucinių skundų srautą mažinantys filtrai. Straipsniu siekiama išanalizuoti šiuos elementus reglamentuojantį teisinį reguliavimą ir atskleisti jo privalumus ir trūkumus.

PDF
HTML