Dirbtinis intelektas priimant teismo sprendimą – algoritmų klasifikavimas remiantis teisinio kvalifikavimo stadijomis
Straipsniai
Donatas Murauskas
Vilniaus universitetas
Publikuota 2020-06-29
https://doi.org/10.15388/Teise.2020.115.4
PDF
HTML

Reikšminiai žodžiai

application of law
legal classification
artificial intelligence
courts
right to a fair trial teisės taikymas
teisinis kvalifikavimas
dirbtinis intelektas
teismai
teisė į teisingą bylos nagrinėjimą

Kaip cituoti

Murauskas, D. (tran.) (2020) “Dirbtinis intelektas priimant teismo sprendimą – algoritmų klasifikavimas remiantis teisinio kvalifikavimo stadijomis”, Teisė, 115, pp. 55–69. doi:10.15388/Teise.2020.115.4.

Santrauka

Straipsnyje nagrinėjama dirbtinio intelekto sistemų taikymo teismų veikloje problematika. Pateikiama teismuose taikytinų algoritmų klasifikavimas, atsižvelgiant į racionaliu modeliu pagrįstas tris teisės taikymo stadijas: faktų nustatymas, taikytinos teisės nustatymas ir sprendimo priėmimas. Pateikiamos įžvalgos dėl galimų teisės į teisingą bylos nagrinėjimą saugiklių, atsižvelgiant į algoritmų taikymo rizikas kiekvienoje iš aptariamų teisės taikymo stadijų.

PDF
HTML