Įrodymų leistinumo reikšmė Lietuvos civiliniame procese
Straipsniai
Jurgis Bartkus
Vilnius University, Lithuania; Gent University, Belgium
Publikuota 2021-06-21
https://doi.org/10.15388/Teise.2021.119.6
PDF
HTML

Reikšminiai žodžiai

įrodymai
įrodymų leistinumas
laisvo įrodymų vertinimo principas
civilinis procesas

Kaip cituoti

Bartkus J. (2021) „Įrodymų leistinumo reikšmė Lietuvos civiliniame procese“, Teisė, 1190, p. 105-117. doi: 10.15388/Teise.2021.119.6.

Santrauka

Straipsnyje analizuojama įrodymų leistinumo reikšmė Lietuvos civiliniame procese. Atlikta įvairių teisės šaltinių analizė leidžia įrodymų leistinumą civiliniame procese sieti ne tik su vienu iš įrodymų požymių, bet ir su šio instituto civiliniame procese įgyvendinamais tikslais, t. y. įrodinėjimo kokybės, ekonomiško proceso, sąžiningo ir teisingo proceso ir kitų vertybių užtikrinimu.
Įrodymų leistinumo reikšmei sumažinti esminę įtaką daro su visu įrodinėjimo procesu susiję aspektai – laisvo įrodymų vertinimo principas, materialiosios tiesos nustatymo tikslas ir procesinės normos, nustatančios teisėją kaip galutinį įrodymų leistinumo ir faktų nustatymo vertintoją. Dėl įrodymų leistinumo instituto tikslų civiliniame procese yra būtina rasti galimus sprendimus, kurie užtikrintų tinkamesnį šio instituto ir jo reikšmę nulemiančių priežasčių santykį.

PDF
HTML
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.