Teismo sprendimas contra legem ar proporcingumo kontrolė in concreto?
Straipsniai
Asta Dambrauskaitė
Vilniaus universitetas
Publikuota 2021-12-08
https://doi.org/10.15388/Teise.2021.121.2
PDF
HTML

Reikšminiai žodžiai

kasacinis teismas
proporcingumo principas
contra legem
teismo sprendimas
interesų pusiausvyra

Kaip cituoti

Dambrauskaitė A. (2021) „Teismo sprendimas contra legem ar proporcingumo kontrolė in concreto?“, Teisė, 121, p. 27-44. doi: 10.15388/Teise.2021.121.2.

Santrauka

Straipsnyje, pasitelkiant dviejų kontinentinės teisės tradicijos valstybių (Lietuvos ir Prancūzijos) kasacinių teismų priimtų sprendimų analizę, tiriama situacija, kai civilinę bylą kasacine tvarka nagrinėjantis teismas netaiko ginčui išspręsti taikytinos nacionalinės teisės normos, kai ji, teisėjų vertinimu, konkrečioje situacijoje pažeistų proporcingumo principą ir Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvenciją. Nacionalinei teisei patiriant vis didėjančią supranacionalinių teismų jurisprudencijos įtaką, keliamas tokių sprendimų, kuriuose atliekama teisės normos taikymo proporcingumo kontrolė in concreto, legitimumo klausimas besikeičiančio teisėjo vaidmens kontekste.

PDF
HTML
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.