Konstitucijos aiškinimo šaltiniai: minkštosios teisės (soft law) vieta
Straipsniai
Donatas Murauskas
Vilniaus universitetas
Publikuota 2021-12-08
PDF
HTML

Reikšminiai žodžiai

soft law
legal interpretation
originalism
“living constitution”
sources of legal interpretation teisės aiškinimo šaltiniai
minkštoji teisė (soft law)
teisės aiškinimas
originalizmas
„gyvoji konstitucija“

Kaip cituoti

Murauskas, D. (tran.) (2021) “Konstitucijos aiškinimo šaltiniai: minkštosios teisės (soft law) vieta”, Teisė, 121, pp. 98–114. doi:10.15388/Teise.2021.121.6.

Santrauka

Straipsnyje nagrinėjama minkštosios teisės (soft law) vieta tarp Konstitucijos aiškinimo šaltinių. Svarstoma Lietuvoje susiklosčiusi situacija, teisėtyroje dominuojant „gyvosios konstitucijos“ pagrįstam požiūriui į Konstitucijos aiškinimą. Aptariama alternatyvios doktrinos – originalizmo – prasmė ir galimybė ja remiantis aiškinti Konstituciją. Abejojama dėl kai kurių „gyvosios konstitucijos“ supratimu pagrįstų įžvalgų dėl minkštosios teisės reikšmės Konstitucijai aiškinti.

PDF
HTML