Teisinė reklamos aplinka Ukrainoje
Straipsniai
Nataliia Bulat
Odesa I. I. Mechnikov National University, Ukraine ; Vilnius University, Lithuania
Publikuota 2022-09-28
https://doi.org/10.15388/Teise.2022.124.1
PDF
HTML

Reikšminiai žodžiai

advertising
legislation in the a field of advertising
legal relations in the field of advertising
advertising producer
advertising disseminator
advertiser
advertising consumers reklama
reklamos sritį reglamentuojantys teisės aktai
teisiniai santykiai reklamos srityje
reklamos rengėjas
reklamos platintojas
reklamuotojas
reklamos vartotojai

Kaip cituoti

Bulat, N. (tran.) (2022) “Teisinė reklamos aplinka Ukrainoje”, Teisė, 124, pp. 8–21. doi:10.15388/Teise.2022.124.1.

Santrauka

Šiuo straipsniu siekiama atkreipti dėmesį į teisinę reklamos aplinką Ukrainoje. Tyrimų rezultatai grindžiami reklaminių santykių ir reklamos srities teisinio reglamentavimo analize, atsižvelgiant į tris klasikinius teisinių santykių elementus: subjektai, objektai ir turinys. Autorius išaiškina teisės aktų, reglamentuojančių santykius reklamos srityje, ypatumus, apibūdina santykių šioje srityje subjektus ir siūlo jų klasifikaciją, taip pat reklamos klasifikavimo kriterijus ir apibrėžia santykių turinį reklamos srityje.

PDF
HTML

Skaitomiausi šio autoriaus(ų) straipsniai

1 2 3 4 5 > >>