Proporcingumo principas ir šį principą įgyvendinančių priemonių klasifikavimas laikinųjų apsaugos priemonių kontekste
Straipsniai
Artur Doržinkevič
Vilniaus universitetas
https://orcid.org/0000-0001-5311-9927
Publikuota 2022-07-05
https://doi.org/10.15388/Teise.2022.123.6
PDF
HTML

Reikšminiai žodžiai

laikinosios apsaugos priemonės
civilinis procesas
proporcingumo principas

Kaip cituoti

Doržinkevič A. (2022) „Proporcingumo principas ir šį principą įgyvendinančių priemonių klasifikavimas laikinųjų apsaugos priemonių kontekste“, Teisė, 123, p. 85-97. doi: 10.15388/Teise.2022.123.6.

Santrauka

Straipsnyje analizuojamas proporcingumo principo taikymas laikinųjų apsaugos priemonių kontekste. Tyrime atskleidžiama, kaip ir kokia apimtimi proporcingumo principas reglamentuotas įstatyme taikant laikinąsias apsaugos priemones. Autorius išskiria proporcingumo principą įgyvendinančių priemonių taikymą pagal skirtingus kriterijus: a) sprendžiamo klausimo pobūdį; b) pagal subjektą, kuris atlieka proporcingumo vertinimą; c) pagal laiką (stadiją), kuriuo metu atliekamas proporcingumo vertinimas. Tyrimui atlikti autorius analizavo tiek Lietuvos apeliacinio teismo, tiek Europos Žmogaus Teisių Teismo praktiką, susijusią su nuosavybės teisės apribojimo proporcingumu laikinųjų apsaugos priemonių kontekste.

PDF
HTML
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.