Originalizmo kaip konstitucijos interpretavimo teorijos šiandienos iššūkiai
Straipsniai
Miranda Borusevičiūtė
Vilniaus universitetas
Publikuota 2022-12-30
https://doi.org/10.15388/Teise.2022.125.6
PDF
HTML

Reikšminiai žodžiai

constitution
theories of constitutional interpretation
originalism
“living” constitutionalism konstitucija
konstitucijos interpretavimo teorijos
originalizmas
„gyvasis“ konstitucionalizmas

Kaip cituoti

Borusevičiūtė, M. (tran.) (2022) “Originalizmo kaip konstitucijos interpretavimo teorijos šiandienos iššūkiai”, Teisė, 125, pp. 100–113. doi:10.15388/Teise.2022.125.6.

Santrauka

Straipsnyje analizuojamas originalizmas, kuris yra oponuojanti „gyvajam“ konstitucionalizmui konstitucijos interpretavimo teorija, pristatomi ir vertinami originalizmo pagrindiniai argumentai dėl to, kaip turėtų būti interpretuojama konstitucija, taip pat jų trūkumai. Tai yra svarbu norint pradėti kurti savas konstitucines teorijas, kurios atlieptų Europos statutinės teisės tradicijos kontekstą. Straipsniu nesiekiama ieškoti galimybių originalizmo argumentus panaudoti aiškinant Lietuvos Respublikos Konstituciją, tai būtų fundamentali klaida.

PDF
HTML

Skaitomiausi šio autoriaus(ų) straipsniai