Baudžiamosios bylos atnaujinimo dėl aiškiai netinkamo baudžiamojo įstatymo pritaikymo teisinio reguliavimo raida ir kai kurios problemos
Straipsniai
Pranas Kuconis
Vilniaus universitetas
Publikuota 2022-12-30
https://doi.org/10.15388/Teise.2022.125.11
PDF
HTML

Reikšminiai žodžiai

criminal proceedings
reopening a criminal case
clearly improper application of the criminal law baudžiamasis procesas
baudžiamosios bylos atnaujinimas
aiškiai netinkamas baudžiamojo įstatymo pritaikymas

Kaip cituoti

Kuconis, P. (tran.) (2022) “Baudžiamosios bylos atnaujinimo dėl aiškiai netinkamo baudžiamojo įstatymo pritaikymo teisinio reguliavimo raida ir kai kurios problemos”, Teisė, 125, pp. 175–188. doi:10.15388/Teise.2022.125.11.

Santrauka

Straipsnyje atskleidžiamos baudžiamosios bylos atnaujinimą dėl aiškiai netinkamo baudžiamojo įstatymo pritaikymo reglamentuojančių normų sukūrimo priežastys, pagrindinės šio instituto sąvokos, nurodomos teisinio reguliavimo problemos ir siūlomi jų sprendimo būdai.

PDF
HTML