Grįžti į straipsnio detales Mokymo(si) tikslų ir uždavinių kėlimo, kaip aktualios didaktinės problemos, diskursas
Atsisiųsti