Mokymo(si) tikslų ir uždavinių kėlimo, kaip aktualios didaktinės problemos, diskursas
UGDYMO PARADIGMŲ KAITA
Irena Stonkuvienė
Zita Nauckūnaitė
Publikuota 2010-01-01
https://doi.org/10.15388/ActPaed.2010.24.3033
PDF

Reikšminiai žodžiai

bendrojo lavinimo mokykla
mokymo(si) tikslai
mokymo(si) procesas
didaktinė problema

Kaip cituoti

Stonkuvienė I. ir Nauckūnaitė Z. (2010) „Mokymo(si) tikslų ir uždavinių kėlimo, kaip aktualios didaktinės problemos, diskursas“, Acta Paedagogica Vilnensia, 240, p. 78-88. doi: 10.15388/ActPaed.2010.24.3033.

Santrauka

Socialinių mokslų (edukologijos) daktarė
Vilniaus universiteto Edukologijos katedra
Universiteto g. 1/9, LT-01513 Vilnius
Tel. (8 5) 266 76 25
El. paštas: irenastonkuviene@fsf.vu.lt

Docentė
Socialinių mokslų (edukologijos) daktarė
Vilniaus pedagoginio universiteto
Lietuvių kalbos didaktikos katedra
T. Ševčenkos g. 31, LT-03111 Vilnius
Tel. (8 5) 233 08 52
El. paštas: zitanauckunaitė@gmail.com

Straipsnyje, remiantis „12–14 m. mokinių mokymo(si) didaktinių problemų ir kai kurių mokymo(si) motyvacijos silpnėjimo priežasčių kiekybiniu tyrimu“, analizuojama bendrojo lavinimo mokykloje egzistuojanti 12–14 m. mokinių mokymo(si) tikslų ir uždavinių kėlimo didaktinė problema mokinių ir mokytojų požiūriu. Pabrėžiama, kad mokiniams nepakankamai sudaromos sąlygos patiems kelti savo mokymosi tikslus ir planuoti veiklą, taip prisiimant atsakomybę už savo mokymąsi, todėl svarbiausias šiuolaikinės didaktikos reikalavimas, kad didaktinio proceso centre būtų mokinys, dar neįgyvendintas.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės. 

Skaitomiausi šio autoriaus(ų) straipsniai

1 2 > >>