Specialusis ugdymas

Specialusis ugdymas

ISSN 2424-3299 (Online)

Dėmesio!
Nustatėme bandymą imituoti mūsų žurnalą interneto svetainėje https[:]//www[.]sumc[.]lt
Tai grobuoniška svetainė. Nesiregistruokite ir neatlikite jokių kitų veiksmų joje.
Tokį bandymą imituoti mūsų žurnalą  vertiname kaip gerą mūsų pastangų išlaikyti aukštą mokslo lygį ir žurnalo kokybę įvertinimą.

Žurnalo tematika. „Specialusis ugdymas“ yra tarptautinis atvirosios prieigos leidinys, siekiantis papildyti mokslinius bei praktinius neįgaliųjų ugdymo bei socialinio dalyvavimo resursus. Čia kuriamas mokslininkų ir praktikų, dirbančių su negalę turinčiais žmonėmis įvairiausiose srityse ir aplinkose, forumas. Žurnalas atlieka ir mokslinės komunikacijos misiją: jis jungia Baltijos bei kitų šalių mokslininkus ir praktikus, dirbančius neįgaliųjų ugdymo ir socialinio dalyvavimo srityje. Žurnale spausdinami ekspertų teigiamai  įvertinti straipsniai, kuriuose pristatomi teorinės minties, empirinių tyrimų, ugdomosios ir socialinės intervencijos praktinės patirties analizės rezultatai.

Žurnalas siekia būti multidisciplininis, yra atviras edukacinėms, psichologinėms, sociologinėms, medicininėms, vadybinėms, politinėms ir kt. negalės analizės tradicijoms. Be to, žurnalas siekia būti novatoriškas, publikuoti tik naujausius mokslinės minties ir empirinės praktinės veiklos pasiekimus bei originalius straipsnius. Žurnale straipsniai gali būti spausdinami lietuvių, anglų kalbomis, pateikiant išplėstines santraukas anglų / lietuvių kalba.

Žurnalas spausdina aukštos kokybės darbus, analizuojančius įvairių negalių ir specialiųjų poreikių turinčių asmenų edukacines, socialines, psichosocialines ir kt. situacijas. Situacijos analizė turėtų būti grindžiama naujausiomis socialinėmis politinėmis nuostatomis bei dokumentais. Priimtini tik nepriekaištingi etikos aspektu straipsniai, kuriuose nėra jokių negalę turinčių asmenų diskriminacijos požymių (nuostatų, teiginių, terminų ir pan.).

Publikavimo dažnumas. Per metus išleidžiami du tomai.

Kalbos. Žurnale publikuojami straipsniai lietuvių ir anglų kalbomis.

Mokesčiai. Žurnalo autoriams netaikomi straipsnių pateikimo ar publikavimo mokesčiai.

Registruota duomenų bazėse:
Cabell’s directories of Academic Journals, Education Research Index (EBSCO publishing) since 2005, Education Research Complete (EBSCO publishing) since 2006, Current Abstracts (EBSCO publishing) since 2006, CORE, ERIH-PLUS, DOAJ Seal since 2022, Dimensions, TOC Premier (EBSCO publishing) since 2006, MLA International Bibliography (from No. 2/15 2006), GESIS / Knowledge Base Social Sciences Eastern European Journal list since 2009, GESIS / Knowledge Base Social Sciences Eastern European Journal list since 2009, ROAD, Scilit, ScienceGate, Scinapse, Sherpa Romeo
Scopus

0.2
2022CiteScore
 
 
3rd percentile
Powered by  Scopus

SCImago Journal & Country Rank

Esame Atvirųjų citatų iniciatyvos (i4OC) (angl. Initiative for Open Citations), kuri yra daugelio suinteresuotųjų šalių projektas, skirtas atvirai skelbti mokslo citavimo duomenis, kad būtų galima sukurti naują ir geresnę metriką, narys.
Esame Atvirųjų santraukų iniciatyvos (I4OA(angl. The Initiative for Open Abstracts) narys. Ši iniciatyva skatina mokslo leidinių leidėjų, infrastruktūros organizacijų, bibliotekininkų, tyrėjų ir kitų suinteresuotų šalių bendradarbiavimą, siekiant propaguoti ir skatinti neribotą mokslo leidinių, ypač žurnalų straipsnių ir knygų skyrių, santraukų prieinamumą patikimose talpyklose, kuriose santraukos yra prieinamos informacijos ieškos algoritmams.
Žurnalas yra Open Archives Initiative (angl. Atvirųjų archyvų iniciatyva) dalyvis. Atvirųjų archyvų iniciatyvos protokolas dėl metaduomenų surinkimo (OAI-PMH) yra skirtas užtikrinti talpyklų sąveikumą.

Rėmėjai. Nuo 2016 m. mokslo žurnalo „Specialusis ugdymas“ leidyba finansuojama iš ES fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ įgyvendinimo priemonės 09.3.3-ESFA-V-711 „Mokslininkų ir kitų tyrėjų gebėjimų stiprinimas“ projekto „Periodinių mokslo leidinių leidyba ir jos koordinavimas“,  Nr. 09.3.3-ESFA-V-711-01-0004 lėšų (projektą kartu su partneriais įgyvendina Lietuvos mokslų akademija (LMA).

Association of European University Presses
We are Crossref Member
LLA
LLA
Lietuvos akademinių leidyklų asociacija
LMPA