Bibliotheca Lituana

Bibliotheca Lituana

Įkurtas 2011 m. Nagrinėja bibliotekų istorijos ir dokumentinio paveldo klausimus.

Atsakingi redaktoriai

Prof. dr. Arvydas Pacevičius
Vilniaus universitetas (pirmininkas)

Genovaitė Astrauskienė
Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka

Dr. Inga Liepaitė
Vilniaus universiteto biblioteka

Rima Maselytė
Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka

Dr. Rimantas Miknys
Lietuvos istorijos institutas

Dr. Tomas Petreikis
Vilniaus universitetas 

Dokt. Edita Sėdaitytė
Vilniaus universitetas

Recenzentai:

Doc. dr. Alma Braziūnienė
Vilniaus universitetas

Dr. Nijolė Bliūdžiuvienė
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka

 

Naujausias numeris

T. 5 (2018)
Publikuota 2018-12-13

Pradžios puslapiai

Arvydas Pacevičius, Genovaitė Astrauskienė
Pratarmė
7-12
PDF
Rodyti visus numerius