Redakcinė kolegija
Bibliotheca Lituana
Redakcinė kolegija

Prof. dr. Arvydas Pacevičius
Vilniaus universitetas (pirmininkas)

Genovaitė Astrauskienė
Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka

Dr. Inga Liepaitė
Vilniaus universiteto biblioteka

Rima Maselytė
Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka

Dr. Rimantas Miknys
Lietuvos istorijos institutas

Dr. Tomas Petreikis
Vilniaus universitetas 

Dokt. Edita Sėdaitytė
Vilniaus universitetas