Informacija autoriams

Atmena „Knygotyros“ autoriams

Leidinyje skelbiami knygotyros ir jai artimų humanitarinių ir socialinių mokslų darbai: knygotyros teorijos ir metodologijos, knygos istorijos, knygos ekonomikos, leidybos tyrimų, bibliopolistikos, spaudotyros, spaudos ir leidybos statistikos, bibliofilotyros, knygos ženklų teorijos, knygos paveldotyros, knygos kultūros, knygos filosofijos, knygos sociologijos, knygos meno, taip pat bibliografijos, bibliotekininkystės, skaitybos, rašto ir rašymo istorijos, epigrafikos, paleografijos, dokumentotyros, archyvistikos ir kt.

„Knygotyros“ redaktorių kolegijai įteikiami du rankraščio egzemplioriai, tekstas išsiunčiamas elektroniniu paštu. Straipsniai privalo turėti mokslo darbams būdingą struktūrą, t. y. juose nurodomas straipsnio tikslas, objektas, metodika, apibūdinama analizuojamos problemos istoriografija, pateikiami rezultatai, išvados, bibliografinės nuorodos. Straipsnio pradžioje parašoma trumpa straipsnio anotacija lietuvių kalba (iki 1300 kompiuterinių ženklų su tarpais) ir reikšminiai žodžiai, straipsnio pabaigoje pateikiamas šaltinių ir literatūros sąrašas ir 30–50 eilučių santrauka anglų kalba (Summary). Orientacinė straipsnio ir publikacijos apimtis – apie vieną autorinį lanką (40 tūkst. spaudos ženklų su tarpais), apžvalgos – apie pusę autorinio lanko. Dėl didesnės apimties straipsnių ir iliustracijų reikėtų tartis su redaktorių kolegija.

Nuorodos pateikiamos pagal bibliografinių nuorodų standartus LST ISO 690 ir LST ISO 690–2 (žr. „Knygotyros“ bibliografinių nuorodų pavyzdžius). Bibliografiniai aprašai kalbomis, vartojančiomis nelotyniškus rašmenis, transliteruojami. Kirilinės raidės perrašomos pagal standartą BSI (specifinės raidės keičiamos taip: ё – e, ж – zh, и – i, й – i, х – kh, ц – ts, ч – ch, ш – sh, щ – shch, ы – y, ь – ', э – e, ю – yu, я – ya).

Teksto diagramos dar pateikiamos atskirame lape ta kompiuterine programa, kuria buvo sukurtos. Straipsniai su prastos kokybės nuorodomis arba parengti pagal kitas taisykles nepriimami. Atskirai parašomos trumpos žinios apie autorių.

Atkreipiame dėmesį:

  • „Knygotyros“ autoriai privalo laikytis bendrųjų mokslinės etikos taisyklių ir Vilniaus universiteto akademinės etikos kodekso.
  • Priimtų publikuoti straipsnių autoriai pasirašo licencinę sutartį, nustatančią autoriaus ir „Knygotyros“ leidėjo – Vilniaus universiteto – teises ir įsipareigojimus ir patvirtina, kad tekstas yra originalus, sukurtas savarankiškai, anksčiau niekur nespausdintas. Pirmuosius trejus licencijos galiojimo metus licencija yra išimtinė, likusį licencijos galiojimo laikotarpį – neišimtinė. „Knygotyros“ autorių ir bendraautorių vardai bei kiti duomenys naudojami tik mokslo žurnalo tikslais ir jokiu atveju trečiajai šaliai neperduodami.
  • Visi straipsniai vertinami dviejų recenzentų. Redaktorių kolegija garantuoja recenzavimo proceso sąžiningumą ir objektyvumą. Nepaisant patyrusių recenzentų pagalbos, redaktorių kolegija dėl milžiniškos informacijos ir komunikacijos tyrimų ir jų publikacijų įvairovės neturi galimybių patikrinti visų pateiktų tekstų, todėl visa atsakomybė už straipsnių originalumą tenka jų autoriams. Jeigu išaiškėtų, kad publikuojamuose tekstuose yra plagijavimo ar kitokių su akademine etika nederančių faktų, redaktorių kolegija įsipareigoja viešai apie tai informuoti leidinio skaitytojus. 

STRAIPSNIAI ĮTEIKIAMI IR IŠLEISTI TOMAI ĮSIGYJAMI ŠIUO ADRESU:

„Knygotyros“ redaktorių kolegija,

Vilniaus universiteto Komunikacijos fakultetas,

Saulėtekio al. 9, I rūmai, 503 kab., Vilnius 

Siunčiant paštu nurodyti tokį adresą:

„Knygotyros“ redaktorių kolegija
Komunikacijos fakultetas
Vilniaus universitetas
Universiteto g. 3
LT-01513 Vilnius

Tel. (+370 5) 236 61 11, (+370 5) 236 61 12
El. paštas:
domas.kaunas@kf.vu.lt
ausra.navickiene@kf.vu.lt
elena.maceviciute@kf.vu.lt
alma.braziuniene@kf.vu.lt 

„KNYGOTYROS“ BIBLIOGRAFINIŲ NUORODŲ SUDARYMO METODIKA

Nuorodos rašomos puslapio apačioje pagal bibliografinių nuorodų standartus LST ISO 690 ir LST ISO 690–2, pateikiant tik pagrindinius bibliografinio aprašo elementus (autorius, kūrinio pavadinimas, išleidimo vieta, data, cituojamas puslapis). Kartotinėse išnašose bibliografinis aprašas trumpinamas (autorius, kūrinio pradžia, puslapis). Literatūros ir šaltinių sąrašas pateikiamas straipsnio pabaigoje. Išsamūs bibliografiniai įrašai (nurodoma ne tik išleidimo vieta, bet ir leidykla, veikalo apimtis, ISBN ir kt.) išdėstomi autorių (o jei autoriai nenurodyti, – antraščių) abėcėlės tvarka ir numeruojami iš eilės.

BIBLIOGRAFINIO APRAŠO PAVYZDŽIAI

Monografija

RAGUOTIENĖ, Genovaitė. Spaudą atgavus: knyga ir skaitytojas 1904–1918 m. Lietuvoje. Vilnius: Stepono leidykla, 1996. 349, [3] p. ISBN 9986-690-01-3.

Straipsnis monografiniame leidinyje

STONIENĖ, Vanda. Knygos tipologija. Iš Knygotyra: enciklopedinis žodynas. Vilnius: Alma littera, 1997, p. 178.

Straipsnis periodiniame leidinyje

JANKAUSKAITĖ, Vaida. Sąjūdžio spaudos paveldas Lietuvoje. Knygotyra, 2012, t. 59, p. 73–92.

Straipsnis elektroniniame leidinyje

POCIŪTĖ, Dainora. S. B. Chylinskis ir lietuviškos LDK Biblijos likimas. Iš Orbis Lituaniae: LDK istorija [interaktyvus]. Vilnius: Vilniaus universitetas, 2012–2014 [žiūrėta 2015 m. gruodžio 10 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.ldkistorija.lt/#s-b-chylinskis-ir-lietuviskos-ldk-biblijos-likimas_fact_422>.

Rankraštinis dokumentas

BIRŽIŠKA, Vaclovas. Lietuvių literatūrinis kalendorius. Kaunas, 1942. Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, F 15–71, lap 50.

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos