Pokyčių vadyba Vilniaus universiteto bibliotekoje: naujos partnerystės ir inovatyvios paslaugos
Straipsniai
Marija Prokopčik
Vilnius University, Lithuania
Irena Krivienė
Vilnius University, Lithuania
Publikuota 2014-12-22
https://doi.org/10.15388/BiblLita.2014.3.15562
PDF

Reikšminiai žodžiai

akademinės bibliotekos
pokyčių vadyba
pagalba vykdant mokslinius tyrimus
atvira prieiga
biblioteka kaip akademinis partneris

Kaip cituoti

Prokopčik M. ir Krivienė I. (2014) „Pokyčių vadyba Vilniaus universiteto bibliotekoje: naujos partnerystės ir inovatyvios paslaugos“, Bibliotheca Lituana, 30, p. 77-93. doi: 10.15388/BiblLita.2014.3.15562.

Santrauka

Pastarųjų penkerių metų bibliotekininkystės ir informacijos mokslų profesinės literatūros analizė leidžia identifikuoti tokias akademinės bibliotekos inovatyvių pokyčių tendencijas ir iššūkius: atviros prieigos plėtra; mokslo duomenų „suvaldymo“ poreikis; pagalba mokslininkams aprūpinant informacija mokslinius tyrimus; akademinės bendruomenės mokslo produkcijos vertinimas, bibliotekinių mokslinių tyrimų organizavimas ir kt. Straipsnyje siekiama išsiaiškinti, ar ir kokiu mastu identifikuotos tendencijos yra būdingos Vilniaus universiteto bibliotekai, todėl apsiribojama vienos akademinės bibliotekos – VUB identifikuotų veiklų analize. Sąmoningai eliminuotos tokios temos, kaip antai studijų aprūpinimas, informacinio ir media raštingumo ugdymas ir kt. Nustatyta, kad VUB prisideda prie atviros prieigos idėjų praktinio įgyvendinimo, bendradarbiauja su VU ir Lietuvos mokslo bendruomene mokslo duomenų vadybos projektuose, aktyviai vykdo bibliometrinius tyrimus, pradeda formuoti mokslo pagalbinių paslaugų bloką, aktyvina bibliotekinius mokslinius tyrimus ir prisideda formuojant institucijos mokslinį potencialą. Identifikuotos bendros tendencijos ir pristatytos jų praktinio įgyvendinimo konkrečioje institucijoje priemonės gali būti naudingos kitoms bibliotekoms, kuriančioms kaitos strategijas ir įgyvendinančioms pasirinktus sprendimus.

PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.