Dokumentinio paveldo judėjimas iš Sovietų Sąjungos į Lenkiją trečiajame XX a. dešimtmetyje
Straipsniai
Tatsiana Hiarnovich
State University of Belarus
Publikuota 2014-12-22
https://doi.org/10.15388/BiblLita.2014.3.15565
PDF

Reikšminiai žodžiai

nėra

Kaip cituoti

Hiarnovich T. (2014) „Dokumentinio paveldo judėjimas iš Sovietų Sąjungos į Lenkiją trečiajame XX a. dešimtmetyje“, Bibliotheca Lituana, 30, p. 127-137. doi: 10.15388/BiblLita.2014.3.15565.

Santrauka

Straipsnyje aptariama Lenkijos archyvų fondų restitucijos ХХ a. trečiajame dešimtmetyje problema, susijusi su Rygos taikos sutartimi ir kitais tarptautiniais susitarimais, vykdant Lenkijos archyvų grąžinimą Lenkijai iš Sovietų Sąjungos. Pagrindinis straipsnio tikslas – remiantis archyviniais dokumentais ir literatūra, pamėginti rekonstruoti dokumentų perdavimą. Daugiausia dėmesio skiriama tiems dokumentams, kurie buvo saugomi Baltarusijos archyvuose ir vėliau kartu su kitų Sovietų Sąjungos respublikų archyviniais fondais buvo perduoti Lenkijai. Pabandyta išsiaiškinti, kaip buvo nustatoma, kokie dokumentų fondai turėtų būti perduoti, kaip vyko šis perdavimas ir kokį vaidmenį jame ir apskritai Lenkijos ir Sovietų Sąjungos kultūrinių ryšių istorijoje suvaidino Baltarusijos archyvai.

PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.