XVI –XIX a. pradžios muzikiniai leidiniai Vilniaus universiteto bibliotekoje
Straipsniai
Aušra Rinkūnaitė
Vilnius University, Lithuania
Publikuota 2014-12-22
https://doi.org/10.15388/BiblLita.2014.3.15566
PDF

Reikšminiai žodžiai

bažnytinė ir pasaulietinė muzika
jėzuitai
muzikiniai leidiniai
Johannas Davidas Hollandas

Kaip cituoti

Rinkūnaitė A. (2014) „XVI –XIX a. pradžios muzikiniai leidiniai Vilniaus universiteto bibliotekoje“, Bibliotheca Lituana, 30, p. 138-151. doi: 10.15388/BiblLita.2014.3.15566.

Santrauka

Straipsnyje nagrinėjami XVI–XIX amžiaus pradžios muzikiniai leidiniai – antifonalai, gradualai, mišiolai, giesmynai, vadovėliai – saugomi Vilniaus universiteto bibliotekos Retų spaudinių skyriuje. Remiantis išlikusiais XVIII amžiaus rankraštiniais Vilniaus jėzuitų kolegijos bibliotekos katalogais ir 1710–1723 metų dienoraščiu, apžvelgiama jėzuitų veikla ir jų indėlis į muziką, aptariami bažnytinės ir pasaulietinės muzikos leidiniai, Vilniaus universiteto muzikos profesoriaus Johanno Davido Hollando muzikinis palikimas, tiriami muzikinių leidinių proveniencinia ženklai ir marginalijos, mėginama atskleisti šių knygų atsiradimo bibliotekoje istoriją.

PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.