Kunigaikščio Michailo Servacijaus Višnioveckio biblioteka Višnioveckių pilyje – istorinis knygos paveldas kaip bibliografinės ir istorinės rekonstrukcijos objektas
Straipsniai
Iryna Tsiborovska-Rymarovych
V. Vernadsky National Library of Ukraine
Publikuota 2014-12-22
https://doi.org/10.15388/BiblLita.2014.3.15569
PDF

Reikšminiai žodžiai

nėra

Kaip cituoti

Tsiborovska-Rymarovych I. (2014) „Kunigaikščio Michailo Servacijaus Višnioveckio biblioteka Višnioveckių pilyje – istorinis knygos paveldas kaip bibliografinės ir istorinės rekonstrukcijos objektas“, Bibliotheca Lituana, 30, p. 166-182. doi: 10.15388/BiblLita.2014.3.15569.

Santrauka

Straipsnis skirtas kunigaikščio Michailo Servacijaus Višnioveckio (1680–1744), ukrainiečių didikų Višnioveckių giminės, turėjusios Kaributų herbą, paskutiniojo atstovo bibliotekai. Ji tapo pagrindu kunigaikščių ir grafų Mnišekų giminės bibliotekai ir buvo įkurdinta Voluinės vaivadijos Kremeneco paviete, giminės dvare Višniovecke. Bibliotekos įkūrėjas M. S. Višnioveckis buvo Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) didysis etmonas (1703–1707; 1735), LDK kancleris (1720), Vilniaus vaivada (1735), žinomas Abiejų Tautų Respublikos XVIII a. pirmosios pusės politikas, mecenatas, literatas ir bibliofilas. Remiantis dokumentine medžiaga – bibliotekos rankraštiniais katalogais, knygomis iš jos rinkinio, savininko laiškais, teisiniais dokumentais, straipsnyje pateikiama fondų sudėties ir turinio charakteristika, išskiriami penki bibliotekos istorijos etapai. Valdant biblioteką M. S. Višnioveckiui, jos fonduose buvo 1446 pavadinimai 3094 tomai knygų. Višnioveckio pilies bibliotekoje dominavo istorinė ir visuomeninė-politinė tematika: istorijos, teisės, valstybės valdymo, diplomatijos, genealogijos, heraldikos, grožinės literatūros leidiniai. Šiuo metu didžioji Višnioveckio bibliotekos dalis (apie 1700 saugojimo vienetų) kaip istorinė-kultūrinė kolekcija „Višnioveckio pilies kunigaikščių Višnioveckių- grafų Mnišekų biblioteka“ yra saugoma Ukrainos nacionalinėje V. I. Vernadskio bibliotekoje, Bibliotekų rinkinių ir istorinių kolekcijų skyriuje, o atskiri egzemplioriai – Senų ir retų knygų skyriaus kolekcijose. Kolekcija buvo suformuota atliekant euristinį darbą Ukrainos nacionalinės V. I. Vernadskio bibliotekos fonduose, kurio rezultatas yra dalinė Višnioveckio pilies bibliotekos rekonstrukcija. Knygotyrinė ir šaltiniotyrininė dokumentinės medžiagos analizė leido Višnioveckio pilies knygų rinkinį apibūdinti kaip Apšvietos epochos istorinį kultūrinį paminklą, įtraukiant jį į Ukrainos valstybinį knyginių paminklų registrą.

PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.