Latvijos atminties institucijų suskaitmenintų kolekcijų elektroninės paslaugos
Straipsniai
Līga Krūmiņa
University of Latvia
Publikuota 2014-12-22
https://doi.org/10.15388/BiblLita.2014.3.15572
PDF

Kaip cituoti

Krūmiņa L. (2014) „Latvijos atminties institucijų suskaitmenintų kolekcijų elektroninės paslaugos“, Bibliotheca Lituana, 30, p. 196-208. doi: 10.15388/BiblLita.2014.3.15572.

Santrauka

Nuo 2010 m. spalio mėn. Informacijos ir bibliotekų studijų departamentas (Latvijos universitetas, Socialinių mokslų fakultetas) dalyvauja nacionalinėje tyrimų programoje „Nacionalinė tapatybė“. Tyrėjų dėmesys sutelktas į kultūros paveldo skaitmeninimą, suskaitmenintų kolekcijų matomumą visuomenėje, taip pat į jų kokybę (panaudojimo galimybės, naudingumas ir pristatymas). Informacija apie skaitmenintas kolekcijas buvo surinkta į skaitmenintų kolekcijų registrą. Pranešimo ir pristatymo tikslas – išanalizuoti Latvijos atminties institucijų (archyvų ir bibliotekų) skaitmenintų kolekcijų elektronines paslaugas. Dėmesys sutelkiamas į elektroninių paslaugų, kurios galėtų prisidėti prie kolekcijų populiarinimo ir vartotojų susidomėjimo, įvairovę ir kokybę. Įvairios skaitmeninimo veiklos padarinys – skaitmeninių kolekcijų, svarbių lavinimuisi ir tyrimams, gausa. Daugelis jų internete laisvai prieinamos. Analizuojama kilusi problema – tinkamų elektroninių paslaugų trūkumas. Tiriama elektroninių paslaugų, kurios galėtų būti teikiamos atminties institucijose, įvairovė tarptautinėje praktikoje. Tyrimo empirinis pagrindas – Latvijos archyvų ir bibliotekų suskaitmenintos kolekcijos ir įrašai suskaitmenintų kolekcijų registre.
Tyrimo rezultatai atspindi gerąją elektroninių paslaugų tarptautinę praktiką, Latvijos archyvų ir bibliotekų elektroninės aplinkos padėtį, taip pat galimybes plėtoti veiklą šiai padėčiai pagerinti.

PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.