Jono Basanavičiaus personalinė bibliografija – biografistikos tyrimų šaltinis
Straipsniai
Giedrė Miknienė
Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka
Publikuota 2019-12-20
https://doi.org/10.15388/BiblLita.2018.VI.6
PDF
HTML

Reikšminiai žodžiai

biografistikos tyrimai
personalinės bibliografijos
informacijos šaltiniai
Jonas Basanavičius
bibliografinės duomenų bazės

Kaip cituoti

Miknienė G. (2019) „Jono Basanavičiaus personalinė bibliografija – biografistikos tyrimų šaltinis“, Bibliotheca Lituana, 60, p. 82-99. doi: 10.15388/BiblLita.2018.VI.6.

Santrauka

Straipsnis skiriamas personalinės bibliografijos reikšmei ir vietai biografistikos tyrimuose, jos teikiamoms informacijos paieškos galimybėms aptarti. Atkreipiamas dėmesys į šio tipo bibliografijos svarbą genealogijos ir lokalinės istorijos tyrimuose. Personalinės bibliografijos vaidmens svarba biografistikos tyrimuose pagrindžiama daktaro Jono Basanavičiaus bibliografijos rodyklės pavyzdžiu. Straipsnyje apžvelgiami bibliografijos rengimo principai, atrankos kriterijai, struktūra, tematika. Aptariama, kaip duomenų bazėje sukaupta gausi bibliografinė medžiaga pasitarnaus Basanavičiaus gyvenimo ir veiklos tyrėjams, nušvies ne tik jo biografijos įvykius, bet ir to meto politines, socialines, ekonomines aktualijas.

PDF
HTML
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.