Bajorų Mongirdų genealogija
Straipsniai
Jolanta Klietkutė
Vytautas Magnus University, Lithuania
Publikuota 2019-12-20
PDF
HTML

Reikšminiai žodžiai

Mongirdas
Mangirdaitis
Mantigirdaitis
genealogy
nobility
personalities
biographies
history Mongirdai
Mangirdaičiai
Mantigirdaičiai
genealogija
bajorija
asmenybės, biografijos
istorija

Kaip cituoti

Klietkutė, J. (tran.) (2019) “Bajorų Mongirdų genealogija”, Bibliotheca Lituana, 6, pp. 121–147. doi:10.15388/BiblLita.2018.VI.8.

Santrauka

Autorė straipsnyje nagrinėja užmirštą žemaičių bajorų Mongirdų giminės istoriją. Atlikus tyrimą sudaryta Mongirdų genealoginė lentelė. Joje pateikti duomenys rodo, kad XVII–XX a. giminė buvo plati tiek asmenų skaičiumi, tiek geografiniu pasiskirstymu. Mongirdų palikuonys pasklido po didelę dalį Abiejų Tautų Respublikos bei Rusijos imperijos teritorijos. Tarp giminės atstovų buvo kunigų, gydytojų, karininkų, menininkų, visuomenės veikėjų. Broliai Vladislovas ir Vytautas Mongirdai iš Mišučių dvaro tapo aktyviais lietuvių tautinio atgimimo dalyviais. O jų pusbrolis vilnietis Vaclovas buvo patriotas, kovojęs lenkų legionierių gretose, pusseserė Jadvyga Mongirdaitė atgulė Vilniaus Panerių memoriale, o jų močiutė Michalina Bankauskaitė prisidėjo prie 1863 m. sukilimo. Tarp neišspręstų problemų pažymėtini iki šiol nenustatyti Mangirdaičių ir Mongirdų pavardes siejantys ryšiai. Taigi, Lietuvos genealogų ir kitų tyrėjų dar laukia kruopštus darbas tiriant ir naujam gyvenimui prikeliant šios senos Mongirdų giminės istoriją.

PDF
HTML

Skaitomiausi šio autoriaus(ų) straipsniai

1 2 3 4 5 > >>