T. 1 (2016): Bibliotheca Lituana

T. 1 (2016)

Bibliotheca Lituana
Publikuota 2016-11-04

Pradžios puslapiai

Arvydas Pacevičius | Rasa Sperskienė
Redakcinė kolegija ir turinys
Santraukos peržiūros 129 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 32
1-6
PDF

Straipsniai

Arvydas Pacevičius | Rasa Sperskienė
Bibliotheca Lituana: ištakos, reikšmė ir publikavimo principai
Santraukos peržiūros 140 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 55
7-22
PDF
Juozas Rimantas
Knygos temomis
Santraukos peržiūros 84 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 25
23-26
PDF
Petras Vaičiūnas
Knyga
Santraukos peržiūros 68 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 35
Vaclovas Biržiška
Nežinomi senieji lietuvių raštai ir rašytojai
Santraukos peržiūros 83 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 99
29-61
PDF
Vincas Maciūnas
Kunigų Strazdo ir Valmiko kova su Vilniaus cenzūra
Santraukos peržiūros 70 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 33
63-85
PDF
Petras Rimkūnas
Nauja medžiaga apie Antaną Baranauską
Santraukos peržiūros 78 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 70
87-111
PDF
Zenonas Ivinskis
Knygų prekybos klausimu Lietuvoje XVI–XVII amžiuje. (Keletas trumpų įnašų Lietuvos kultūros istorijai)
Santraukos peržiūros 75 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 54
139-162
PDF
Vincas Trumpa
Iš Lietuvos praeities Račinskių bibliotekoje Pozene
Santraukos peržiūros 73 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 52
163-194
PDF
Vilhelmas Burkevičius
Pažaislio kamaldulų vienuolyno bibliotekos likimas (1833–1836)
Santraukos peržiūros 71 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 26
231-247
PDF
Mykolas Biržiška
Iš senojo Vilniaus universito bibliotekos užrašų
Santraukos peržiūros 73 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 43
249-264
PDF
Paulius Galaunė
Raižiniai su žemaitiškais įrašais
Santraukos peržiūros 91 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 35
265-274
PDF
Zigmas Toliušis
Jonas Kazimieras Vilčinskis ir jo Vilniaus albumas ryšium su besiartinančiu šimtmečiu nuo to albumo išleidimo
Santraukos peržiūros 78 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 360
275-334
PDF
Karolis Vairas-Račkauskas
Lietuvių laikraštis (1904.XI.18–1906.I.6)
Santraukos peržiūros 92 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 121
335-354
PDF
Juozas Maceika
Vilniaus lietuvių spaudiniai 1919–1939 m.
Santraukos peržiūros 110 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 234
355-461
PDF
Vladas Abramavičius
Vilniaus politiniai kalendoriai
Santraukos peržiūros 88 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 56
463-479
PDF
Juozas Racius
Lietuvos viešosios bibliotekos
Santraukos peržiūros 108 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 146
481-519
PDF
Peliksas Bugailiškis
Šiaulių miesto bibliotekos ir jų raida
Santraukos peržiūros 71 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 26
521-532
PDF

Kita

Konstantinas Jablonskis
Lietuvių ūkininkų baudimas dėl nemokėjimo poterių lenkiškai
Santraukos peržiūros 74 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 21
536-537
PDF
Aleksandras Ružancovas
Bibliotekos ir mokyklos Lietuvoje ir kitose tuolaikinės Rusijos imperijos mokslo apygardose 1830 ir 1831 metais
Santraukos peržiūros 82 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 46
538-542
PDF
Aleksandras Ružancovas
Gubernatorius mokyklų bibliotekose
Santraukos peržiūros 75 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 18
543-545
PDF
Arvydas Pacevičius
Santrauka
Santraukos peržiūros 108 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 25
546-547
PDF

Pabaigos puslapiai

Arvydas Pacevičius
Leidinio iliustracijos
Santraukos peržiūros 108 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 24
548-568
PDF