T. 1 (2016): Bibliotheca Lituana

T. 1 (2016)

Bibliotheca Lituana
Publikuota 2016-11-04

Pradžios puslapiai

Arvydas Pacevičius | Rasa Sperskienė
Redakcinė kolegija ir turinys
Santraukos peržiūros 45 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 16
1-6
PDF

Straipsniai

Arvydas Pacevičius | Rasa Sperskienė
Bibliotheca Lituana: ištakos, reikšmė ir publikavimo principai
Santraukos peržiūros 64 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 25
7-22
PDF
Juozas Rimantas
Knygos temomis
Santraukos peržiūros 35 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 10
23-26
PDF
Petras Vaičiūnas
Knyga
Santraukos peržiūros 22 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 7
Vaclovas Biržiška
Nežinomi senieji lietuvių raštai ir rašytojai
Santraukos peržiūros 33 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 47
29-61
PDF
Vincas Maciūnas
Kunigų Strazdo ir Valmiko kova su Vilniaus cenzūra
Santraukos peržiūros 26 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 10
63-85
PDF
Petras Rimkūnas
Nauja medžiaga apie Antaną Baranauską
Santraukos peržiūros 29 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 33
87-111
PDF
Zenonas Ivinskis
Knygų prekybos klausimu Lietuvoje XVI–XVII amžiuje. (Keletas trumpų įnašų Lietuvos kultūros istorijai)
Santraukos peržiūros 33 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 24
139-162
PDF
Vincas Trumpa
Iš Lietuvos praeities Račinskių bibliotekoje Pozene
Santraukos peržiūros 23 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 26
163-194
PDF
Vilhelmas Burkevičius
Pažaislio kamaldulų vienuolyno bibliotekos likimas (1833–1836)
Santraukos peržiūros 24 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 13
231-247
PDF
Mykolas Biržiška
Iš senojo Vilniaus universito bibliotekos užrašų
Santraukos peržiūros 23 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 15
249-264
PDF
Paulius Galaunė
Raižiniai su žemaitiškais įrašais
Santraukos peržiūros 24 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 9
265-274
PDF
Zigmas Toliušis
Jonas Kazimieras Vilčinskis ir jo Vilniaus albumas ryšium su besiartinančiu šimtmečiu nuo to albumo išleidimo
Santraukos peržiūros 33 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 189
275-334
PDF
Karolis Vairas-Račkauskas
Lietuvių laikraštis (1904.XI.18–1906.I.6)
Santraukos peržiūros 36 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 59
335-354
PDF
Juozas Maceika
Vilniaus lietuvių spaudiniai 1919–1939 m.
Santraukos peržiūros 31 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 101
355-461
PDF
Vladas Abramavičius
Vilniaus politiniai kalendoriai
Santraukos peržiūros 26 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 26
463-479
PDF
Juozas Racius
Lietuvos viešosios bibliotekos
Santraukos peržiūros 41 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 63
481-519
PDF
Peliksas Bugailiškis
Šiaulių miesto bibliotekos ir jų raida
Santraukos peržiūros 26 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 13
521-532
PDF

Kita

Konstantinas Jablonskis
Lietuvių ūkininkų baudimas dėl nemokėjimo poterių lenkiškai
Santraukos peržiūros 27 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 6
536-537
PDF
Aleksandras Ružancovas
Bibliotekos ir mokyklos Lietuvoje ir kitose tuolaikinės Rusijos imperijos mokslo apygardose 1830 ir 1831 metais
Santraukos peržiūros 29 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 18
538-542
PDF
Aleksandras Ružancovas
Gubernatorius mokyklų bibliotekose
Santraukos peržiūros 26 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 5
543-545
PDF
Arvydas Pacevičius
Santrauka
Santraukos peržiūros 37 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 5
546-547
PDF

Pabaigos puslapiai

Arvydas Pacevičius
Leidinio iliustracijos
Santraukos peržiūros 37 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 12
548-568
PDF