T. 91 (2021): Informacijos mokslai [kaupiamasis numeris]

T. 91 (2021)

Informacijos mokslai
[kaupiamasis numeris]
Publikuota 2021-04-14

Straipsniai

Inga Žilinskienė | Justinas Norkus
IT paslaugų valdymo tobulinimas klientų aptarnavimo versle: atvejo analizė
Santraukos peržiūros 193 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 197 | Straipsnio (HTML) peržiūros 38
Žygintas Pečiulis
TV medijos kaita remediacijos teorijos požiūriu
Santraukos peržiūros 108 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 86 | Straipsnio (HTML) peržiūros 21
Maryja Šupa
Socialiniai tyrimai apie elektroninius nusikaltimus: globali paradigmų takoskyra bei jos raiška Lietuvoje
Santraukos peržiūros 95 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 81 | Straipsnio (HTML) peržiūros 22
Andrius Marcinkevičius | Monika Frėjutė-Rakauskienė
Rusų emigracijos iš Lietuvos priežastys: tyrimų apžvalga, spaudos ir interviu duomenų analizė
Santraukos peržiūros 68 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 82 | Straipsnio (HTML) peržiūros 15
Vincas Grigas | Arūnas Gudinavičius | Emilija Černevičiūtė
Nelegaliai platinamų knygų naudojimas Lietuvoje
Santraukos peržiūros 156 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 187 | Straipsnio (HTML) peržiūros 30
Ingrida Kelpšienė
Dalyvaujamasis paveldas socialiniuose tinkluose: pagrindinių teorinių sąvokų aiškinimas
Santraukos peržiūros 54 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 41 | Straipsnio (HTML) peržiūros 17