Apie žurnalą

Information & Media
Apie žurnalą

 eISSN 2783-6207
Information & Media tęsia Informacijos mokslai (1392-0561, 1392-1487) leidybą.

Žurnalo tematika. Information & Media yra deimantinės atvirosios prieigos žurnalas, kuris publikuoja recenzuojamus mokslinius straipsnius plačioje informacijos ir komunikacijos mokslų srityje. Tobulindama recenzavimo kultūrą redakcinė kolegija ir recenzentai siekia padėti autoriams pagerinti pateiktus tekstus.

Information & Media kviečia teikti novatoriškus, įdomius, kruopščiai išplėtotus konceptualius ir empirinius tyrimus, skatina tarpsritinius tyrimus. Tikimės gauti straipsnių, kuriuose darniai susieta analizė, teorija, metodai ir filosofinė žiūra.

Straipsnių laukiama šiomis temomis (bet tuo neapsiribojant): medijų technologijos; medijų vadyba; informacinės sistemos ir vadyba; technologijų ir inovacijų vadyba; informacijos ir žinių vadyba; informacinė ir žinių visuomenė, jos teisiniai, technologiniai, kultūriniai ir ekonominiai aspektai; organizacinė komunikacija; lyčių komunikacija; tarptautinė ir tarpkultūrinė komunikacija; medijų kultūra.

Publikavimo dažnumas. Per metus išleidžiami du tomai (augantis numeris).

Kalbos. Žurnale publikuojami straipsniai lietuvių ir anglų kalbomis.

Mokesčiai. Žurnalo autoriams netaikomi straipsnių pateikimo ar publikavimo mokesčiai.

Registruota duomenų bazėse: BASE, Cabell’s directories of Academic Journals, CEEOL, CORE, Dimensions, DOAJ Seal, EBSCO, ERIH-PLUS, Google Scholar (h-index 7; g-index 9), HEAL link (Hellenic Academic Libraries Link), JUFO portal, Journal Scholar Metrics, JournalTOCs, Norwegian Register for Scientific Journals, Lituanistika, ROAD, Publons, ScienceGate, ScienceOpen, Scilit, Ulrich's Periodicals Directory, Scopus

0.3
2021CiteScore
 
 
26th percentile
Powered by Scopus

SCImago Journal & Country Rank

SCImago Journal & Country Rank

Esame Atvirųjų citatų iniciatyvos (i4OC) (angl. Initiative for Open Citations), kuri yra daugelio suinteresuotųjų šalių projektas, skirtas atvirai skelbti mokslo citavimo duomenis, kad būtų galima sukurti naują ir geresnę metriką, narys.
Esame Atvirųjų santraukų iniciatyvos (I4OA(angl. The Initiative for Open Abstracts) narys. Ši iniciatyva skatina mokslo leidinių leidėjų, infrastruktūros organizacijų, bibliotekininkų, tyrėjų ir kitų suinteresuotų šalių bendradarbiavimą, siekiant propaguoti ir skatinti neribotą mokslo leidinių, ypač žurnalų straipsnių ir knygų skyrių, santraukų prieinamumą patikimose talpyklose, kuriose santraukos yra prieinamos informacijos ieškos algoritmams.
Žurnalas yra Open Archives Initiative (angl. Atvirųjų archyvų iniciatyva) dalyvis. Atvirųjų archyvų iniciatyvos protokolas dėl metaduomenų surinkimo (OAI-PMH) yra skirtas užtikrinti talpyklų sąveikumą.

Istorija. Informacijos mokslai nepertraukiamai leidžiami nuo 1994 metų. 2021 m. pakeitė pavadinimą į Information & Media.

Rėmėjai. 2009–2015 metais leidybą finansavo Lietuvos mokslo taryba pagal Nacionalinę lituanistikos plėtros 2009–2015 metų programą ir Vilniaus universitetas.
2016–2019 m. leidyba finansuota Europos socialinio fondo lėšomis įgyvendinant projektą Periodinių mokslo leidinių leidyba ir jos koordinavimas (su Lietuvos mokslų akademija, projekto kodas Nr. 09.3.3-ESFA-V-711-01-0004) ir Vilniaus universitetas.
2019-2022 m. leidybą finansavo Vilniaus universitetas.
2022-2024 m. leidybą finansuoja Lietuvos mokslo taryba pagal Nacionalinę lituanistikos plėtros programą (sutarties Nr.S-LIP-22-50) ir Vilniaus universitetas.