T. 76 (2016): Informacijos mokslai

T. 76 (2016)

Informacijos mokslai
Publikuota 2017-01-30

Žiniasklaida ir komunikacija

Andrius Vaišnys
Rusijos propagandos praktika daro įtaką teoriniam komunikacijos modeliui
Santraukos peržiūros 393 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 638
7-25
PDF
Burcu Zeybek | Derya Gül Ünlü
Valstybių tapatybės apžvalga remiantis turizmo logotipais: Europos šalių tyrimas
Santraukos peržiūros 366 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 1372
26-44
PDF

Informacijos ir žinių valdymas

Tomas Petreikis
Etnografinių regionų metų informacijos sklaida informacinėje erdvėje
Santraukos peržiūros 320 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 561
61-81
PDF
Jonas Mackevičius | Romualdas Valkauskas
Finansinės analizės informacijos patikimumo nustatymo metodika
Santraukos peržiūros 1327 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 1148
82-95
PDF
Georges Kfouri | Rimvydas Skyrius
Veiksniai, darantys įtaką verslo analitikos diegimui smulkiose ir vidutinėse Libano įmonėse
Santraukos peržiūros 470 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 1445
96-110
PDF
Zenona Ona Atkočiūnienė
Žinių valdymo situacija Lietuvos verslo įmonėse: atvejo tyrimas
Santraukos peržiūros 370 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 420
111-122
PDF
Viktoras Vaitkevičius
Lyderystės vaidmuo formuojant žinių valdymui palankią organizacijos kultūrą: atvejo analizė
Santraukos peržiūros 562 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 1244
123-138
PDF