MARTYNO JANKAUS IR PRŪSŲ LIETUVIŲ TAUTINĖS KULTŪRINĖS VEIKLOS ATSPINDYS „VARPO“ PUSLAPIUOSE (1889–1905)
Straipsniai
SILVA POCYTĖ
Publikuota 2015-01-01
https://doi.org/10.15388/kn.v52i0.7867
PDF

Reikšminiai žodžiai

„Auszra“
„Varpas“
Martynas Jankus
Vincas Kudirka
Jonas Basanavičius
Jonas Šliūpas
„Birutė“
tautiškumas
Prūsų Lietuva
Didžioji Lietuva

Kaip cituoti

POCYTĖ S. (2015). MARTYNO JANKAUS IR PRŪSŲ LIETUVIŲ TAUTINĖS KULTŪRINĖS VEIKLOS ATSPINDYS „VARPO“ PUSLAPIUOSE (1889–1905). Knygotyra, 52, 70-89. https://doi.org/10.15388/kn.v52i0.7867

Santrauka

Klaipėdos universiteto
Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institutas
H. Manto g. 84, LT-92294 Klaipėda, Lietuva
El. paštas: silva.pocyte@briai.ku.lt

„Varpas“ – 1889–1905 m. Prūsų Lietuvoje leistas laikraštis, skirtas Didžiajai Lietuvai, kuri tuo metu priklausė Rusijos imperijai ir 1864–1904 m. išgyveno lietuviškos spaudos lotyniškais rašmenimis draudimą. Straipsnyje remiantis „Varpe“ spausdintais tekstais atskleidžiamos Prūsų lietuvio (lietuvininko) Martyno Jankaus ir kitų lietuvininkų kultūrinio judėjimo dalyvių veiklos aspiracijos, analizuojamos svarbiausios to meto tautiškumo aktualijos Prūsų Lietuvoje, pateikiamas Didžiosios Lietuvos lietuvių požiūris į lietuvininkus. Tarp „Varpo“ leidėjų ir autorių buvo lietuvininkai M. Jankus, Marta Zauniūtė, Jurgis Lapinas; lietuviškumo padėtį Prūsų Lietuvoje gvildeno ir Didžiosios Lietuvos atstovai Vincas Kudirka, Jonas Basanavičius, Vincas Mickevičius, Jonas Šliūpas ir kt. „Varpo“ turinyje išskiriama keletas dominuojančių su Prūsų Lietuva susijusių potemių: tautiškumo situacija ir lietuvininkų nutautėjimo problema, lietuviškai kalbančių gyventojų skaičiaus mažėjimas, lietuvininkų kultūrinė ir politinė veikla, Didžiosios ir Prūsų Lietuvos lietuvių bendradarbiavimas ir jo trukdžiai.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.