Operacinės komandos narių požiūris į muzikos įtaką darbo našumui atliekant sąnarių endoprotezavimo operaciją
Slauga. Mokslas ir praktika viršelis 2021 T. 2. Nr. 2 (290)
Mokslinis straipsnis
Aurelija Zybartaitė
Klaipėdos valstybinė kolegija
Lina Gedrimė
Klaipėdos valstybinė kolegija; Klaipėdos universitetas; Vilniaus universitetas; Respublikinė Klaipėdos ligoninė
Publikuota 2021-02-23
https://doi.org/10.47458/Slauga.2021.2.2
PDF

Reikšminiai žodžiai

music
productivity
joint replacement
surgery
team muzika
darbo našumas
sąnarių endoprotezavimas
operacija
komanda

Kaip cituoti

Zybartaitė, A. and Gedrimė, L. (trans.) (2021) “Operacinės komandos narių požiūris į muzikos įtaką darbo našumui atliekant sąnarių endoprotezavimo operaciją”, Slauga. Mokslas ir praktika, 2(2 (290), pp. 1–10. doi:10.47458/Slauga.2021.2.2.

Santrauka

Pažanga nuolat vyksta beveik visose gyvenimo srityse, taip pat ir medicinoje. Dėl šios priežasties medicinoje pradedama taikyti įvairias priemones, kad bet koks atliekamas darbas būtų efektyvesnis, lengvesnis, našesnis. Medicinoje, ypač operacinėje, gali būti pasitelkiama muzika, kurios poveikis operacinės komandos nariams itin teigiamas. Nors muzika operacinės komandos narių profesinę veiklą veikia palankiai, tačiau mokslinių tyrimų, susijusių su muzikos įtaka operacinės komandos nariams, beveik nėra atlikta.

Tyrimo objektas – muzikos įtaka darbo našumui sąnarių endoprotezavimo metu operacinės komandos narių požiūriu.

Tyrimo problema – ar muzika endoprotezavimo operacijos metu gali padidinti operacinės komandos narių darbo našumą.

Tyrimo tikslas – išanalizuoti, kokią įtaką darbo našumui endoprotezavimo operacijų metu daro muzika operacinės komandos narių požiūriu. Tikslui pasiekti buvo taikomi tyrimo uždaviniai:
1) apžvelgti sąnarių endoprotezavimo operacijų ypatumus;
2) atskleisti muzikos įtaką darbui operacinėje komandos narių požiūriu;
3) ištirti muzikos įtaką darbo kokybei sąnarių endoprotezavimo operacijos metu.

Tyrimo metodai. Tiriant operacinės komandos narių požiūrį į muzikos įtaką darbo našumui operacinėje, buvo pasirinktas anketinės apklausos metodas. Anketinė apklausa laikoma tinkamiausiu metodu, aiškinantis žmonių nuomones ir elgseną, be to, šis metodas grįstas patikimumu. Tai siejosi su šio tyrimo tikslu. Tyrimas buvo atliekamas pateikiant anketas 104 operacinės komandos nariams (chirurgui operatoriui, gydytojui anesteziologui-reanimatologui, gydytojui anesteziologui, rezidentui, anestezijos ir intensyviosios terapijos slaugytojui, operacinės slaugytojui ir operacinės pagalbiniam nariui), dirbantiems sveikatos priežiūros įstaigose. Atkreiptinas dėmesys, kad, renkant duomenis, operacinės komandos nariai pildė anketas nuotoliniu būdu – kiekvienam respondentui individualiai buvo nusiųstos nuorodos į internete įkeltą anketą. Toks tyrimo atlikimo būdas pasirinktas dėl šiuo metu Lietuvoje esančios COVID-19 pandemijos.

Tyrimo rezultatai. Atliktas tyrimas atskleidė, jog sąnarių endoprotezavimo operacija vertinama kaip sudėtinga procedūra, kurią apsunkina ir komandos pasikeitimai, nes tuomet dažnai padidėja įtampa, nukenčia bendras komandos narių darbas, jaučiamas bendras diskomfortas, tampa sunkiau susikaupti, padidėja klaidų tikimybė. Kad komandinis darbas vyktų sklandžiau, reikėtų skirti dėmesį darbo organizuotumui, tarpusavio santykių puoselėjimui, savo charakterio ir bendravimo ypatumų vertinimui bei darbinės aplinkos stipresniam puoselėjimui. Muzika gali būti efektyvi ir vertinga priemonė, daranti teigiamą įtaką operacinės komandos nariams. Muzika gali padėti sumažinti nerimą, paskatinti atsipalaidavimą, slopinti reakciją į stresines situacijas, padidinti atliekamų veiksmų efektyvumą. Labai svarbu parinkti tinkamo žanro muziką, kad ji tiktų operacinės komandos nariams.

PDF

Skaitomiausi šio autoriaus(ų) straipsniai

1 2 > >>