Mokestinę atsakomybę sunkinančių aplinkybių reglamentavimo atitiktis žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos reikalavimams
Straipsniai
Povilas Gruodis
Vilnius University, Lithuania
Publikuota 2019-12-20
https://doi.org/10.15388/Teise.2019.113.3
PDF
HTML

Reikšminiai žodžiai

mokestinė atsakomybė
mokestinė bauda
atsakomybę sunkinančios aplinkybės
žmogaus teisės
dvigubo baudimo principas
teisė į teisingą procesą

Kaip cituoti

Gruodis P. (2019) „Mokestinę atsakomybę sunkinančių aplinkybių reglamentavimo atitiktis žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos reikalavimams“, Teisė, 1130, p. 50-63. doi: 10.15388/Teise.2019.113.3.

Santrauka

Straipsnyje yra pateikiama Mokesčių administravimo įstatymo (toliau – MAĮ) 140 straipsnio 4 dalies nuostatų, įtvirtinančių atsakomybę už mokesčių įstatymų pažeidimus sunkinančių aplinkybių sąrašą, analizė žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos aspektu. Tyrimo rezultatai apibendrinami pateikiant išvadas ir siūlomo teisinio reguliavimo tobulinimo rekomendacijas.

PDF
HTML
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.