Mokesčių slėpimo kriminalizavimas ultima ratio principo kontekste
Straipsniai
Martynas Dobrovolskis
Vilnius University, Lithuania
Publikuota 2020-04-05
https://doi.org/10.15388/Teise.2020.114.4
PDF
HTML

Reikšminiai žodžiai

mokesčių slėpimas
mokesčių vengimas
baudžiamoji teisė
kriminalizavimas

Kaip cituoti

Dobrovolskis M. (2020) „Mokesčių slėpimo kriminalizavimas ultima ratio principo kontekste“, Teisė, 1140, p. 71-84. doi: 10.15388/Teise.2020.114.4.

Santrauka

Šiame straipsnyje yra įvertinama baudžiamosios atsakomybės, kaip griežčiausios priemonės (lot. ultima ratio), principo reikšmė kriminalizuojant naujas nusikalstamas veikas. Taip pat pasitelkiant nacionalinio ir tarptautinio teisinio reglamentavimo, teismų praktikos ir baudžiamosios teisės doktrinos įtvirtintus kriminalizavimo kriterijus vertinamas mokesčių slėpimo kriminalizavimas Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse.

PDF
HTML
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.