Socioekonominių teisių apsauga pagal EŽTK
Straipsniai
Vygantė Milašiūtė
Vilniaus universitetas
Publikuota 2020-06-29
https://doi.org/10.15388/Teise.2020.115.3
PDF
HTML

Reikšminiai žodžiai

socioeconomic rights
ECHR
indivisibility of rights
holistic approach socioekonominės teisės
EŽTK
teisių nedalomumas
holistinis požiūris

Kaip cituoti

Milašiūtė, V. (tran.) (2020) “Socioekonominių teisių apsauga pagal EŽTK”, Teisė, 115, pp. 42–54. doi:10.15388/Teise.2020.115.3.

Santrauka

Straipsnyje nagrinėjama, kiek ir kaip pagal EŽTK yra ir gali būti užtikrinama socioekonominių teisių apsauga, atsižvelgiant į tai, kad tokių teisių apsauga nėra pagrindinis EŽTK tikslas, bet dėl žmogaus teisių nedalomumo kai kurių socioekonominių teisių įgyvendinimas yra reikalingas EŽTK teisėms įgyvendinti.

PDF
HTML