Teismų nepriklausomumo principas Europos Sąjungos teisės raidos kontekste
Straipsniai
Irmantas Jarukaitis
Vilniaus universitetas
Monika Morkūnaitė
Vilniaus universitetas
Publikuota 2021-03-02
https://doi.org/10.15388/Teise.2021.118.4
PDF
HTML

Reikšminiai žodžiai

Teisingumo Teismo jurisdikcija
teisės viršenybė
teismų nepriklausomumo principas
prašymas priimti prejudicinį sprendimą
SESV 267 straipsnis
ESS 19 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Kaip cituoti

Jarukaitis I. ir Morkūnaitė M. (2021) „Teismų nepriklausomumo principas Europos Sąjungos teisės raidos kontekste“, Teisė, 1180, p. 47-72. doi: 10.15388/Teise.2021.118.4.

Santrauka

Straipsnyje analizuojami teismų nepriklausomumo principo reikšmė, turinys ir jo užtikrinimas remiantis Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 267 straipsnio, Europos Sąjungos sutarties 19 straipsnio 1 dalies nuostatomis. Tiriant Europos Sąjungos Teisingumo Teismo jurisprudencijos raidą vertinama šių nuostatų tarpusavio sąveika.

PDF
HTML
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.