Europos Sąjungos ir Lietuvos teismų praktika: pirminių pirkimo procedūrų ir atnaujinto varžymosi santykis
Straipsniai
Marta Andhov
The University of Copenhagen, Denmark
Deividas Soloveičik
Vilniaus universitetas
Publikuota 2021-12-08
https://doi.org/10.15388/Teise.2021.121.3
PDF
HTML

Reikšminiai žodžiai

viešieji pirkimai
preliminarioji sutartis
atnaujintas varžymasis
viešojo pirkimo sutartis

Kaip cituoti

Andhov M. ir Soloveičik D. (2021) „Europos Sąjungos ir Lietuvos teismų praktika: pirminių pirkimo procedūrų ir atnaujinto varžymosi santykis“, Teisė, 121, p. 45-61. doi: 10.15388/Teise.2021.121.3.

Santrauka

Ši publikacija yra preliminariosios sutarties instituto, kuris dažnai taikomas Europos Sąjungos valstybių narių viešųjų pirkimų praktikoje, išsami analizė. Be to, kad šiame moksliniame straipsnyje yra tiriami bendrieji preliminariosioms sutartims viešuosiuose pirkimuose taikomi teisiniai reikalavimai, analizuojama naujausia teismų praktika, šis darbas taip pat yra skirtas teisiniam ryšiui (santykiui) tarp viešojo pirkimo procedūros, skirtos preliminariajai sutarčiai sudaryti, ir atnaujinto varžymosi, kuris vėliau yra taikomas tam, kad būtų sudaryta viešojo pirkimo sutartis, išanalizuoti. Priešingai esamam Lietuvos teisiniam reguliavimui ir formuojamai teismų praktikai, darbo autoriai siekia pagrįsti, kad, remiantis Europos teisiniu reguliavimu, minėtos dvi viešojo pirkimo proceso stadijos negali būti vertinamos izoliuotai ir yra glaudžiai susijusios. Publikacija baigiama išskiriant skirtumus tarp preliminariosios sutarties ir viešojo pirkimo sutarties.

PDF
HTML
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.