Normano Doe pasiūlyta bažnyčios ir valstybės sąveikos tipologija ir jos pritaikymas lyginamosios konstitucinės teisės tyrimams
Straipsniai
Vytis Turonis
Vilniaus universitetas
https://orcid.org/0000-0002-8934-2407
Publikuota 2022-03-30
https://doi.org/10.15388/Teise.2022.122.6
PDF
HTML

Reikšminiai žodžiai

Church
State
Types of interaction between church and state
Separation of church and state
State Church
Church and state cooperation bažnyčia
valstybė
bažnyčios ir valstybės sąveikos tipai
bažnyčios ir valstybės atskyrimas
valstybinė bažnyčia
bažnyčios ir valstybės bendradarbiavimas

Kaip cituoti

Turonis, V. (tran.) (2022) “Normano Doe pasiūlyta bažnyčios ir valstybės sąveikos tipologija ir jos pritaikymas lyginamosios konstitucinės teisės tyrimams”, Teisė, 122, pp. 79–93. doi:10.15388/Teise.2022.122.6.

Santrauka

Šiame straipsnyje nagrinėjami Lietuvos ir užsienio teisės mokslo darbuose aptinkami bažnyčios ir valstybės sąveikos tipai ir jų pagrindiniai bruožai, išryškinama Normano Doe formuluojama bažnyčios ir valstybės sąveikos tipologija, atskleidžiant konstitucines jos pritaikymo problemas, kurios išryškėja priskiriant konkrečius teorinius tipus tam tikroms valstybėms.

PDF
HTML

Skaitomiausi šio autoriaus(ų) straipsniai

1 2 3 4 5 > >>