Intelektinės nuosavybės teisinės apsaugos sistemos kūrimas Ukrainoje ir moderniosios jos plėtojimo problemos
Straipsniai
Nataliia Myronenko
National Academy of Legal Sciences of Ukraine
Publikuota 2022-09-28
https://doi.org/10.15388/Teise.2022.124.12
PDF
HTML

Reikšminiai žodžiai

intellectual property
codification
legislation
doctrine of intellectual property law
codification act intelektinė nuosavybė
kodifikavimas
teisėkūra
intelektinės nuosavybės teisės doktrina
kodifikuojamasis aktas

Kaip cituoti

Myronenko, N. (tran.) (2022) “Intelektinės nuosavybės teisinės apsaugos sistemos kūrimas Ukrainoje ir moderniosios jos plėtojimo problemos”, Teisė, 124, pp. 144–155. doi:10.15388/Teise.2022.124.12.

Santrauka

Straipsnyje nuosekliai atskleidžiami intelektinės nuosavybės srities teisės aktų kodifikavimo etapai ir pateikiamas bend­ras jų apibūdinimas. Nustatyta, kokią įtaką šiai sistemai kurti turės ES teisės aktai, TRIPS sutartis ir Ukrainos bei ES asociacijos sutartis. Nagrinėjami teoriniai teisės aktų kodifikavimo, kaip teisinio reiškinio, esmės nustatymo būdai. Išskiriami kodifikavimo, kaip veiklos ir rezultato, bruožai. Nagrinėjama užsienio šalių patirtis kodifikuojant teisės aktus intelektinės nuosavybės srityje bei skirtingi požiūriai į kodifikacijos aktų rūšis. Išskiriami intelektinės nuosavybės srities teisės aktų kodifikavimo etapai ir apibrėžiamas jų turinys.

PDF
HTML

Skaitomiausi šio autoriaus(ų) straipsniai

1 2 3 4 5 > >>