Civilinio proceso reforma Ukrainoje ir jos įgyvendinimo problemos
Straipsniai
Olena Shtefan
National Academy of Legal Sciences of Ukraine
Publikuota 2022-09-28
https://doi.org/10.15388/Teise.2022.124.16
PDF
HTML

Reikšminiai žodžiai

civil proceedings
lawyer monopoly
territorial jurisdiction
jurisdiction
cassation filters
sources of civil procedural law
ECtHR decisions
martial law civilinis procesas
teisininkų monopolija
teritorinis teismingumas
jurisdikcija
kasaciniai filtrai
civilinio proceso teisės šaltiniai
EŽTT sprendimai
karo padėtis

Kaip cituoti

Shtefan, O. (tran.) (2022) “Civilinio proceso reforma Ukrainoje ir jos įgyvendinimo problemos”, Teisė, 124, pp. 183–194. doi:10.15388/Teise.2022.124.16.

Santrauka

Straipsnyje nagrinėjamos naujos bylos perdavimo iš vieno teismo kitam taisyklės, pagrindžiama išvada dėl teismo kompetencijos išplėtimo šiuo klausimu. Nagrinėjami problemiškiausi ieškinio turiniui keliami reikalavimai, kurių nėra numatyti teisiniai ir organizaciniai mechanizmai.
Ypatingas dėmesys skiriamas „kasacinių filtrų“ diegimo problemai, kuri po pagrindinės reformos patyrė papildomų pakeitimų. Įrodyta, kad ši problema glaudžiai susijusi su kita – teisinių koncepcijų, pagrindžiančių reikšmingą teismo diskrecijos ribų išplėtimą nustatant kasacinio skundo pagrindus konkrečioje byloje, problema.
Straipsnyje svarstoma galimybė Europos Žmogaus Teisių Teismo sprendimus pripažinti Ukrainos civilinio proceso teisės šaltiniais. Teisingumo vykdymo karo padėties metu problema buvo nagrinėjama atskirai.
Daroma išvada, kad vertinant teismų reformos veiksmingumą būtina kritiškai atsižvelgti tiek į mokslą, tiek į praktiką, o teisėsaugos praktikos apibendrinimas ir analizė ateityje suteiks pagrindą galutinai įvertinti reformos kokybę

PDF
HTML

Skaitomiausi šio autoriaus(ų) straipsniai

1 2 3 4 5 > >>