Viešojoje ir privatinėje teisėje naudojami instrumentai (Ukrainos teisės aktų turinio kontekste)
Straipsniai
Oleksiy Stovba
Kharkiv Aviation Institute, Ukraine
Publikuota 2022-09-28
https://doi.org/10.15388/Teise.2022.124.19
PDF
HTML

Reikšminiai žodžiai

guilt
psychological attitude
causa
intent
negligence
damage kaltė
psichinis santykis
priežastinis ryšys
ketinimas
neatsargumas
žala

Kaip cituoti

Stovba, O. (tran.) (2022) “Viešojoje ir privatinėje teisėje naudojami instrumentai (Ukrainos teisės aktų turinio kontekste)”, Teisė, 124, pp. 213–218. doi:10.15388/Teise.2022.124.19.

Santrauka

Straipsnyje aptariamas kaltės fenomenas viešosios ir privatinės teisės požiūriu. Pažymėtina, kad kaltė yra pagrįsta priežastiniu ryšiu. Remiantis teisės mokslu kaltė yra žmogaus, padariusio pažeidimą, psichologinio padarinių suvokimo rezultatas. Kaltė visada yra lokalizuota tarp tyčios, neatsargumo ir padarytos žalos. Kaltės forma (tyčia ar neatsargumas) yra požymis, leidžiantis atskirti privatinės teisės ir viešosios teisės sritis. Taigi civilinės atsakomybės pagrindas yra kaltė kaip priežastis, o viešosios teisės srityje kaltė yra suvokiama kaip psichinis požiūris į veiką ir jos padarinius.

PDF
HTML

Skaitomiausi šio autoriaus(ų) straipsniai

1 2 3 4 5 > >>