Konstitucinio tapatumo koncepcijos reikšmė Europos Sąjungos teisei užtikrinti Lietuvoje
Straipsniai
Egidijus Jarašiūnas
Mykolo Romerio universitetas
Publikuota 2022-12-30
https://doi.org/10.15388/Teise.2022.125.1
PDF
HTML

Reikšminiai žodžiai

constitutional identity
European Union law
application of EU law
balance of legal systems
national courts konstitucinis tapatumas
Europos Sąjungos teisė
ES teisės taikymas
teisinių sistemų pusiausvyra
nacionaliniai teismai

Kaip cituoti

Jarašiūnas, E. (tran.) (2022) “Konstitucinio tapatumo koncepcijos reikšmė Europos Sąjungos teisei užtikrinti Lietuvoje”, Teisė, 125, pp. 8–26. doi:10.15388/Teise.2022.125.1.

Santrauka

Straipsnyje nagrinėjami konstitucinio tapatumo koncepcijos, išryškėjusios Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo jurisprudencijoje, poveikio Europos Sąjungos teisei taikyti Lietuvoje klausimai. Lietuviška konstitucinio tapatumo samprata, jungianti ir geopolitinės orientacijos principą, kurio sudedamoji dalis yra narystė Europos Sąjungoje, turėtų prisidėti prie tarpsisteminės pusiausvyros, svarbios ir ES teisei užtikrinti Lietuvoje, laidavimo.

PDF
HTML