Europos vartotojų teisės loginis pagrindas naujų iššūkių šviesoje
Straipsniai
Danguolė Bublienė
Vilniaus universitetas
Agnė Selvestravičiūtė
Vilniaus universitetas
Publikuota 2022-12-30
https://doi.org/10.15388/Teise.2022.125.3
PDF
HTML

Reikšminiai žodžiai

consumer protection
consumer law
vulnerable consumer
Unfair Contract Terms Directive vartotojų apsauga
vartotojų teisė
pažeidžiamas vartotojas
Nesąžiningų sutarčių sąlygų direktyva

Kaip cituoti

Bublienė, D. and Selvestravičiūtė, A. (trans.) (2022) “Europos vartotojų teisės loginis pagrindas naujų iššūkių šviesoje”, Teisė, 125, pp. 56–71. doi:10.15388/Teise.2022.125.3.

Santrauka

Straipsnyje apžvelgiamos ES vartotojų apsaugos paradigmos ištakos, jos plėtojimas doktrinoje ir ESTT praktikoje, taip pat įtaka, kurią jai padarė doktrinos pateiktos pažeidžiamo vartotojo ir elgsenos ekonomikos įžvalgos, o kartu įvertinama, ar kylantys tam tikri socialiniai ir ekonominiai iššūkiai  gali būti sprendžiami ir remiantis dabartiniu ES vartotojų teisės reguliavimu – Nesąžiningų sutarčių sąlygų direktyva.

PDF
HTML