Nuosavybės teisės objekto reglamentavimo Lietuvoje probleminiai aspektai
Straipsniai
Eimantas Kadys
Vilniaus universitetas
Publikuota 2022-12-30
https://doi.org/10.15388/Teise.2022.125.7
PDF
HTML

Reikšminiai žodžiai

object of property law
thing
res corporales
intangible assets
res incorporales nuosavybės teisės objektas
daiktas
res corporales
nematerialusis turtas
res incorporales

Kaip cituoti

Kadys, E. (tran.) (2022) “Nuosavybės teisės objekto reglamentavimo Lietuvoje probleminiai aspektai”, Teisė, 125, pp. 114–130. doi:10.15388/Teise.2022.125.7.

Santrauka

Straipsnyje analizuojamas nuosavybės teisės objekto reglamentavimas Lietuvoje ir su juo susijusi problematika. Pirmoje straipsnio dalyje analizuojama civilinės nuosavybės teisės objekto samprata, atskleidžiamas skirtingas nuosavybės teisės objekto supratimas daiktinės teisės doktrinose ir užsienio valstybių teisinėse sistemose. Antroje straipsnio dalyje detaliai atskleidžiamas civilinės nuosavybės teisės objekto reglamentavimas Lietuvoje, išskiriami ir detalizuojami kriterijai, pagal kuriuos objektas yra pripažįstamas daiktu teisine prasme, bei suformuluojami požymiai, pagal kuriuos nematerialūs objektai turėtų būti priskirti „kito turto“ kategorijai ir būti laikomi nuosavybės teisės objektu.

PDF
HTML

Skaitomiausi šio autoriaus(ų) straipsniai

1 2 3 4 5 > >>