T. 5 (2018): Bibliotheca Lituana

T. 5 (2018)

Bibliotheca Lituana
Publikuota 2018-12-13

Pradžios puslapiai

Arvydas Pacevičius, Genovaitė Astrauskienė
Pratarmė
Santraukos peržiūros 115 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 82
7-12
PDF

Straipsniai

Solveiga Daugirdaitė
Panevėžio rašytojos Elžbietos Skuodienės Knyga
Santraukos peržiūros 141 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 91
33-46
PDF
Inga Liepaitė
Antano Baranausko Klėtelės svečių knygos – Lietuvos kultūros istorijos tyrimų šaltinis
Santraukos peržiūros 122 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 118
47-88
PDF
Eugenijus Žmuida
Maironis kaip knygos žmogus: kultūros ontologizavimas jo kūriniuose ir egodokumentuose
Santraukos peržiūros 103 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 102
89-106
PDF
Veronika Girininkaitė
Knygos kultūros apraiškos Vytauto Civinskio dienoraštyje (1904–1910)
Santraukos peržiūros 142 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 118
107-135
PDF
Tomas Petreikis
Aukštaitijos knygos kultūros tyrimų metmenys
Santraukos peržiūros 134 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 83
15-32
PDF

Apžvalgos

Audronė Berezauskienė
Nepriklausomos Lietuvos tema Halinos Didžiulytės-Mošinskienės laiškuose rašytojams anykštėnams
Santraukos peržiūros 116 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 80
197-210
PDF
Emilija Danutė Steponavičiūtė
Kazimiero Barėno laiškai Klaipėdos universiteto bibliotekos dr. Kazio Pemkaus bibliotekoje-archyve
Santraukos peržiūros 119 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 87
211-225
PDF
Angelė Mikelinskaitė
„Koks aš esu...“: režisieriaus Juozo Miltinio asmeninės bibliotekos knygų pastabos
Santraukos peržiūros 129 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 89
255-271
PDF
Dalia Kiukienė, Marijona Mieliauskienė
Liongino Šepkos laiškai – žvilgsnis į kūrėjo kasdienybę
Santraukos peržiūros 146 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 96
226-241
PDF