T. 5 (2018): Bibliotheca Lituana

T. 5 (2018)

Bibliotheca Lituana
Publikuota 2018-12-13

Pradžios puslapiai

Arvydas Pacevičius | Genovaitė Astrauskienė
Pratarmė
Santraukos peržiūros 319 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 160
7-12
PDF

Straipsniai

Solveiga Daugirdaitė
Panevėžio rašytojos Elžbietos Skuodienės Knyga
Santraukos peržiūros 286 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 208
33-46
PDF
Inga Liepaitė
Antano Baranausko Klėtelės svečių knygos – Lietuvos kultūros istorijos tyrimų šaltinis
Santraukos peržiūros 277 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 319
47-88
PDF
Eugenijus Žmuida
Maironis kaip knygos žmogus: kultūros ontologizavimas jo kūriniuose ir egodokumentuose
Santraukos peržiūros 228 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 200
89-106
PDF
Veronika Girininkaitė
Knygos kultūros apraiškos Vytauto Civinskio dienoraštyje (1904–1910)
Santraukos peržiūros 286 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 221
107-135
PDF
Tomas Petreikis
Aukštaitijos knygos kultūros tyrimų metmenys
Santraukos peržiūros 255 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 181
15-32
PDF

Apžvalgos

Audronė Berezauskienė
Nepriklausomos Lietuvos tema Halinos Didžiulytės-Mošinskienės laiškuose rašytojams anykštėnams
Santraukos peržiūros 237 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 151
197-210
PDF
Emilija Danutė Steponavičiūtė
Kazimiero Barėno laiškai Klaipėdos universiteto bibliotekos dr. Kazio Pemkaus bibliotekoje-archyve
Santraukos peržiūros 246 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 162
211-225
PDF
Dalia Kiukienė | Marijona Mieliauskienė
Liongino Šepkos laiškai – žvilgsnis į kūrėjo kasdienybę
Santraukos peržiūros 288 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 188
226-241
PDF
Angelė Mikelinskaitė
„Koks aš esu...“: režisieriaus Juozo Miltinio asmeninės bibliotekos knygų pastabos
Santraukos peržiūros 245 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 167
255-271
PDF