Knygos kultūros apraiškos Vytauto Civinskio dienoraštyje (1904–1910)
Straipsniai
Veronika Girininkaitė
Vilniaus universitetas
Publikuota 2018-11-04
https://doi.org/10.15388/BiblLita.2018.V.11768
PDF

Reikšminiai žodžiai

egodokumentai, skaitymo kultūra, spaudiniai, prenumerata, knygų prekyba, bibliotekos, Dorpato lietuvių studentų draugija, Skapiškis, Skapiškio ūkininkų ratelis

Kaip cituoti

Girininkaitė V. (2018) „Knygos kultūros apraiškos Vytauto Civinskio dienoraštyje (1904–1910)“, Bibliotheca Lituana, 50, p. 107-135. doi: 10.15388/BiblLita.2018.V.11768.

Santrauka

[straipsnis ir santrauka lietuvių kalba; santrauka anglų kalba]

Straipsnyje analizuojamas studento Vytauto Civinskio (1887–1910) rankraštinis Dienoraštis, siekiant atskleisti Civinskio liudijimų apie knygos kultūrą šio asmens gyvenime bei jo aplinkoje gausą ir įvairovę. Minėti duomenys susiję su knygų skaitymu ir aktyviu periodinių leidinių prenumeravimu, dalijimusi jais su artimaisiais ir jų skaitymo skatinimu, spaudos viešinimu prisidedant prie bibliotekų kūrimo. Atkreiptas dėmesys į itin gausų ir įvairiakalbį dienoraštininko skaitymo repertuarą, jo aktyvią ir emocingą skaitytojo poziciją, suformuotus skaitymo įgūdžius. Žinoma, kad Civinskis pildė skaitymo užrašus, analizavo jį paveikusius literatūros kūrinius, gilinosi į skaitytų kūrinių problematiką. Gretinami šaltinio duomenys ir to laikotarpio skaitybą tyrusių mokslininkų įžvalgos leidžia naujaip ir gaiviai pajusti XX a. pradžios žmogaus santykį su knyga ir su skaitymu. Lietuvoje Civinskio gyventa Aukštaitijoje: Latavėnų dvare šalia Anykščių ir Mituvos dvare šalia Skapiškio. Todėl šis knygiaus individualus patyrimas, užfiksuotas egodokumente, leido skleisti dar vieną Aukštaitijos skaitymo kultūros istorijos puslapį.

PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.