Acta Museologica Lithuanica

Acta Museologica Lithuanica

Įkurtas 2013 m. Nagrinėja muziejų istorijos, rinkinių valdymo, metamuzeologijos, ekspozicijų ir parodų rengimo, paveldo komunikacijos, skaitmeninių technologijų taikymo, edukacijos, vadybos ir politikos klausimus.

Atsakingi redaktoriai

Vyriausias redaktorius
Doc. dr. Rimvydas Laužikas
Vilniaus universitetas, Lietuva (Komunikacija ir informacija 08S)

Doc. dr. Nastazija Keršytė
Vilniaus universitetas, Lietuva (Komunikacija ir informacija 08S)

Atsakingasis sekretorius
Dr. Vykintas Vaitkevičius
Vilniaus universitetas, Lietuva (Istorija 05H)

Editors
Dr. Žygintas Būčys
Lietuvos nacionalinis muziejus, Lietuva (Komunikacija ir informacija 08S)

Dr. Costis Dallas
Toronto universitetas, Kanada. (Istorija 05H)

Dr. Vydas Dolinskas
Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės valdovų rūmai, Lietuva (Istorija 05H)

Prof. dr. Aliaksandr A. Huzhaloŭski
Baltarusijos Valstybinis universitetas, Baltarusija (Komunikacija ir informacija 08S)

Prof. dr. Franois Mairesse
Naujosios Sorbonos universitetas, Prancūzija (Komunikacija ir informacija 08S) 

Prof. dr. Peter van Mensch
Mensch Museological Consulting, Čekija Pieter van Mensch

Prof. dr. Krzysztof Pomian
Istorinių tyrimų centras, Prancūzija (Istorija 05H)

Doc. dr. Arūnas Puškorius
Vilniaus universitetas, Lietuva (Komunikacija ir informacija 08S)

Doc. dr. Birutė Kazimiera Valatkienė
Šiaulių universitetas, Lietuva (Istorija 05H)

Prof. dr. Friedrich Waidacher
Graco universitetas, Austrija (Komunikacija ir informacija 08S)
 

Naujausias numeris

T. 3 (2016)
Publikuota 2017-02-07

...

Acta Museologica Lithuanica 2016
TURINYS
Rimvydas Laužikas
PRATARMĖ
8-11
PDF
Acta Museologica Lithuanica 2016
ĮVADAS
12-23
PDF
Ramūnas Kondratas
SANTRAUKA (anglų k.)
424-435
PDF
Acta Museologica Lithuanica 2016
NAUDOTŲ ŠALTINIŲ IR LITERATŪROS SĄRAŠAS
436-462
PDF
Acta Museologica Lithuanica 2016
ASMENVARDŽIŲ RODYKLĖ
464-471
PDF
Rodyti visus numerius