Emilijos Adiklienės kraštotyrinė veikla ir archeologinis rinkinys Palangos kurorto muziejuje

Viktorija Ziabreva

Santrauka


XX a. septintą–aštuntą dešimtmetį pedagogės, lituanistės ir kraštotyrininkės Emilijos Adiklienės pastangomis Palangoje buvo aktyviai renkami eksponatai būsimam muziejui. 1966 m. E. Adiklienė tapo tuometinės Lietuvos TSR Paminklų apsaugos ir kraštotyros draugijos Palangos skyriaus pirmininke. Palangos bendruomenė buvo skatinama aktyviai prisidėti prie būsimo muziejaus kūrimo, perduoti turimus etnografinius ir su krašto kultūriniu palikimu susijusius daiktus. Kraštotyrininkai aktyviai dalyvavo etnografinėse išvykose į Palangos apylinkes. Palangos kurorto muziejuje saugoma E. Adiklienės kraštotyrinio palikimo dalis yra straipsnyje ir jo priede nagrinėjamas archeologinis rinkinys, pirmą kartą publikuojamas šiame straipsnyje. Rinkinys sudarytas daugiausia iš metalinių archeologinių dirbinių, priskiriamų kuršių, lamatiečių kultūrai.


Raktiniai žodžiai


Emilija Adiklienė, Palanga, kraštotyrininkai, archeologinis rinkinys, kuršiai, Lamata

Pilnas tekstas:

PDF

DOI: https://doi.org/10.15388/ArchLit.2016.17.10687