Lietuvos moterų veikla 1988–1992 metais: iššūkiai ir galimybės
Straipsniai
Virginija Jurėnienė
Vilniaus universitetas
Justė Ibianskienė
Vytauto Didžiojo universitetas
Publikuota 2018-12-28
https://doi.org/10.15388/Im.2018.82.7
PDF

Reikšminiai žodžiai

moterų organizacijos
Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdis
moterų veikla

Kaip cituoti

Jurėnienė, V. ir Ibianskienė, J. (2018) Lietuvos moterų veikla 1988–1992 metais: iššūkiai ir galimybės, Informacijos mokslai, 82, p. 97-114. doi: 10.15388/Im.2018.82.7.

Santrauka

[straipsnis ir santrauka lietuvių kalba; santrauka anglų kalba]

Straipsnyje tiriama Lietuvos moterų veikla 1988–1992 metais, remiantis periodine to meto spauda ir amžininkių atsiminimais. Analizuojamos tokios organizacijos kaip katalikiškas moterų sambūris „Caritas“, Lietuvos moterų sąjūdis, Moterų atgimimo sąjunga, Lietuvos moterų sąjunga, Lietuvos didžiosios kunigaikštienės Birutės karininkų šeimų moterų sąjunga, Lietuvos universitetų moterų asociacija, pateikiama organizacijų veiklos apžvalga tiriamaisiais 1988–1992 metais. Straipsnyje vertinamos tiriamųjų organizacijų susikūrimo aplinkybės, jų nauda ir reikšmė narėms bei visuomenei.

PDF

Nuorodos

Atgarsiai: redakcija gavo laišką... (1989). Atgimimas, Nr. 28, p. 2.
Atgimusios Lietuvos Birutietės, Metraštis Nr. 2, organizacijos archyvas.
Bendram tikslui (1989). Tarybinė moteris, Nr. 2, p. 5.
Birutietės (II) (1990). Kauno laikas, Nr. 21, p. 5.
Birutietės. Atkurtoje Lietuvos Kunigaikštienės Birutės karininkų šeimų moterų draugijoje (1990). Kauno laikas, Nr. 14, p. 4.
Branginkime moterį, motiną, šeimą (1989). Tiesa, Nr. 57, p. 3.
Caritas skyriuose: Kaunas (1991). Caritas, Nr. 9, p. 55–58.
Caritas (1989). Atgimimas, Nr. 11, p. 8.
Dėmesio! (1989). Moterų balsas, Nr. 1, p. 4.
Interviu su Edita Almonaitiene, Sandros Stanislovaitytės asmeninis archyvas, 2013 05 11.
Interviu su Nijole Oželyte, Justės Ibianskienės asmeninis archyvas, 2014 03 15.
Įvyko karitiečių suvažiavimas (1989). Komjaunimo tiesa, Nr. 75, p. 2.
JURĖNIENĖ, Virginija (2006). Lietuvių moterų judėjimas XIX amžiaus pabaigoje – XX amžiaus pirmojoje pusėje. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla. 290 p. ISBN 9986-19-895-X.
JURĖNIENĖ, Virginija. Lietuvių moterų draugijos ir jų veikla XX a. pirmoje pusėje [interaktyvus]. [žiūrėta 2017 m. kovo 3 d.]. Prieiga per internetą: .
JURĖNIENĖ, Virginija (2008). Formation of the Lithuanian Women’s movement and its emergence in an international arena in the first half of the 20th century. In Gender matters in the Baltics. Ryga, p. 269–294. UDK 396 (063) Ge394.
JUREVIČIŪTĖ, Auksė (1990). Katalikiškas žurnalas – „Caritas“. Moteris, Nr. 1, p. 6–7.
Kas mes esame (1989). Blaivioji Lietuva, gegužė, p. 2.
Katalikiškas žurnalas – „Caritas“ (1990). Moteris, Nr. 1, p. 6.
Katalikiško moterų sambūrio „Caritas“ veiklos programa (projektas) (1989). Kauno aidas, Nr. 6, p. 8.
Katalikiško moterų sambūrio „Caritas“ veiklos programa (1989). Kauno tiesa, Nr. 72, p. 6.
Katalikiško moterų sambūrio „Caritas“ steigiamasis suvažiavimas prasideda Kauno sporto halėje (1989). Kauno tiesa, Nr. 89, p. 1.
Katalikiškojo moterų sambūrio „Caritas“ suvažiavimas (1989), Caritas, Nr. 1, p. 44–67.
Kovo 12 d. 12.00 prie Sporto rūmų įvyks mitingas „Apginkime moterį motiną“ (1989). Sąjūdžio žinios, Nr. 72, p. 4.
Kreipiamės: į Lietuvos moteris (1988). Atgimimas, Nr. 3, p. 8.
Kunigaikštienės Birutės karininkų šeimų moterų draugija (1991). Trimitas, Nr. 20, p. 3.
Kuriame Moterų atgimimo sąjungą (1988). Atgimimas, Nr. 12, p. 15.
Lietuva – tai kiekvienas mūsų (1989). Kauno tiesa, Nr. 90, p. 1.
Lietuvos moterys! (1990). Respublika, Nr. 16, p. 1.
Lietuvos Moterų sąjunga (1989). Atgimimas, Nr. 14, p. 8.
Lietuvos Moterų sąjungos įstatai. Projektas (1989). Komjaunimo tiesa, Nr. 111, p. 2.
Lietuvos universitetų moterų asociacija [interaktyvus]. [žiūrėta 2014 m. balandžio 29 d.]. Prieiga per internetą: .
MALIŠKAITĖ, Bernadeta (1991). Caritas skyriuose. Caritas, Nr. 2, p. 58–60.
Motinos gina sūnus (1990). Kauno tiesa, Nr. 19, p. 1.
Opios šeimos, moters problemos (1989). Komjaunimo tiesa, Nr. 50, p. 1.
Pagerbkime moterį, motiną, padėkime jai! (1989). Tiesa, Nr. 137, p. 4.
PAJARSKAITĖ, Albina (1991). Lietuvos „Caritas“ Dievo rankose. Caritas, Nr. 6, p. 5.
Pasisakymai (1989). Caritas, Nr. 1, p. 49–52.
PAVILIONIENĖ, Aušrinė Marija (2011). Viltys ir nusivylimai. Vilnius: Petro ofsetas. 428 p. ISBN 978-609-420-132-5.
PIVORIENĖ, Aušra (1989). Kas palengvins motinų naštą. Moteris, Nr. 5, p. 5.
Po mitingo (1989). Moterų balsas, Nr. 2, p. 1–4.
POŽERSKIS, Romualdas (1991). Retro. Moterų piketas Kaune 1989 m. birželio mėnesį. Kauno tiesa, Nr. 168, p. 4.
PRUNSKIENĖ, Kazimira (1988). Lietuvos Moterų sąjūdis. Atgimimas, Nr. 2, p. 8.
PUŠINSKYTĖ, Lijana (2008). Žodinės istorijos metodas, jo taikymo rezistencijos tyrimuose problemos [interaktyvus]. [žiūrėta 2017 m. kovo 4 d.]. Prieiga per internetą: .
RUPŠYTĖ, Angonita (2010). Politinių įvykių chronologija 1988–1991: Kovo 22. In Kelias į Nepriklausomybę: Lietuvos Sąjūdis 1988–1991. Kaunas: Šviesa, p. 256–273. ISBN 978-5-430-04927-0.
SAGAITIENĖ, Laima (1991). Darai man gera, bet per mažai. Kauno laikas, Nr. 195, p. 6.
Sąjūdis 1988–1990 m. [interaktyvus]. [žiūrėta 2017 m. kovo 4 d.]. Prieiga per internetą: .
Stebuklai ir „Caritas“ pradžia (2009) [interaktyvus]. [žiūrėta 2012 m. gruodžio 4 d.]. Prieiga per internetą: .
Steigiamasis suvažiavimas (1988). Atgimimas, Nr. 5, p. 2.
Su nerimu, skaudančia širdim (1990). Kauno tiesa, Nr. 20, p. 2.
Susirašinėjimas su Nijole Oželyte socialiniame tinkle Facebook, Justės Ibianskienės asmeninis archyvas, 2014 05 09.
ŠAKNYS, Bernardas (1989). Žaizdos šeimos mūsų. Tiesa, Nr. 61, p. 4.
ŠALKAUSKIENĖ, Irena (1989). Rūpesčių verpetai. Komjaunimo tiesa, Nr. 114, p. 2.
TAMOŠEVIČIENĖ, Stefa (1989). Kalasi daigai. Tarybinė moteris, Nr. 1, p. 6.
TAMOŠEVIČIENĖ, Stefa (1989). Motinų sąjūdis. Tarybinė moteris, Nr. 3, p. 17.
TELEŠIENĖ, Audronė. Kokybinių duomenųrinkimo metodai [interaktyvus]. [žiūrėta 2017 m. kovo 4 d.]. Prieiga per internetą: .
URBAKAVIČIUS, Raimondas (2013). Atgimimo kronika 1987–1993. Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus. 368 p. ISBN 978-609-8039-40-5.
URBONAITĖ, Audronė (1989). Ar mainysim „lygias teises“ į normalų gyvenimą? Atgimimas, Nr. 11, p. 4.
Kūrybinių bendrijų licencijos
Priskyrimas: Kūrybinių bendrijų licencijos (CC BY 4.0).

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.