Vilnius University Proceedings

Vilnius University Proceedings

Tematika. Vilnius University Proceedings skirtas publikuoti Vilniaus universiteto mokslininkų parengtus straipsnių rinkinius įvairiomis temomis. Įprastai publikuojami konferencijų pranešimų pagrindu parengti straipsnių rinkiniai.

Recenzavimas ir redkolegija. Straipsnių recenzavimo tvarka ir redakolegijos sudėtis yra individuali kiekviename numeryje. Šią informaciją tikslintis numerio Pradžios ir Pabaigos puslapiuose.

Kalbos. Vyrauja anglų ir lietuvių kalba. Gali būti ir kitomis kalbomis. Žiūrėti kiekvienu atveju individualiai.

Atviroji prieiga. Vilnius University Proceedings yra grynosios atvirosios prieigos žurnalas. Turinys yra nemokamai pasiekiamas ir suteikiama teisė jį skaityti, išsaugoti savo kompiuteryje, kopijuoti, platinti, spausdinti, atlikti paiešką ar pateikti nuorodą į viso teksto dokumentus. Netaikomas embargo periodas. Žurnalas yra laisvai prieinamas visiems. Prieiga prie žurnale skelbtų straipsnių teikiama remiantis Kūrybinių bendrijų licencija (Creative Commons Attribution 4.0 License, CC BY 4.0).